- Et velfungerende biofilter er helt avgjørende for fisken i RAS, ved å sørge for lave nivåer av ammoniakk og nitritt. Et godt modnet RAS er også en god beskyttelse mot invasjon og oppvekst av sykdomsfremkallende mikroorganismer på grunn av den harde konkurransen om ressurser fra allerede lokalt tilpassede mikrober, skriver artikkelforfatterne.

Unikt samarbeid: Seks RAS-leverandører og flere forskere bak én fagartikkel
Bør biofilteret desinfiseres mellom hvert innsett?

I en stor fagartikkel i siste utgave av LandbasedAQ drøfter fagfolk fra bl.a. seks av de største RAS-leverandørene pluss Sintef hvor viktig det er å ha stabile og godt modnede biofiltre. Både for å sikre god drift, men også for å sikre biosikkerheten.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er ført i pennen av Stine Wiborg Dahle, Deni Ribicic og Roman Netzer, SINTEF Ocean; Frode Finne-Fridell, Pure Salmon Technology; Kari Attramadal, Nofitech; Astrid Buran Holan, ScaleAQ; Leopold von Ubisch, VAQ; Amund Litlabø, Leirvik; Anthony J. Dinning, Sterner og Sebastian Strauch, AKVA group og kan leses her.

Utgangspunktet for artikkelen er at signaler fra Mattilsynet tilsier at de heller mot at man bør desinfisere også biofilteret mellom hvert innsett. Men loven er ikke tindrende klar.

- Alt inn – alt ut, og full vask og desinfeksjon mellom hvert fiskeinnsett, er god latin i settefiskanlegg av gjennomstrømmingstypen. Men er dette en praksis som er ønskelig, og ikke minst gjennomførbar i RAS-anlegg? Her gjennomføres sentrale deler av vannbehandlingen av nitrifiserende bakterier, som mer enn noe ønsker seg et liv i stabile omgivelser. I denne artikkelen diskuterer en rekke RAS-leverandører og forskere hva som er den beste biosikkerhetspraksisen i RAS-anlegg, skriver de i artikkelen.

I den seks sider lange artikkelen diskuterer de rundt fordelene med et godt modnet biofilter, og hvorfor dette også kan være med på å beskytte mot sykdom. De går også gjennom hva regelverket sier, hvordan sikre stabil drift, men de løfter også frem når desinfeksjon kan være påkrevd.

- Desinfeksjon er åpenbart nødvendig når myndighetene krever det etter påvisning av listeførte sykdommer, eller ved påvisning av sykdommer eller agens som man ikke klarer å bekjempe gjennom brakklegging mellom innsett eller vår anbefalte strategi om å spille de kjemotrofe bakteriene gode gjennom mest mulig stabil drift. Vi tar også høyde for at regelmessig full nullstilling gjennom nedvask og desinfeksjon kan være ønsket strategi hos noen produsenter, skriver de.

Etterlyser mer kunnskap

Det de ønsker seg er mer kunnskap. Og de er samtidig klar på at dagens kunnskap ikke støtter rutinemessig desinfeksjon av biofilteret, og de mener dette hverken er ønskelig eller gunstig for fisken, systemet eller oppdretterne.

- Forskere og akvakulturnæringen bør samarbeide tett for å øke den anvendbare kunnskapen rundt best mulig biosikkerhet i RAS, med hovedfokus på vannbehandlingsdelen. RAS produsentene oppfordrer, at de to biosikkerhet i RAS prosjektene som startet opp i 2023 (BRAS, FHF prosjekt nr 91792 og PathoRAS, FHF prosjekt nr 901826), har tett næringsforankring og at det overordnete målet er bedre fiskevelferd, skriver de.

Felles statements

Forskerne og RAS-leverandørene har bl.a. samlet seg bak følgende utsagn i artikkelen:

• Et velfungerende biofilter er helt avgjørende for fisken i RAS, ved å sørge for lave nivåer av ammoniakk og nitritt

• Et RAS med godt modnet biofilter og vann gir fisken et mikrobielt miljø som er positivt for daglige helse, god vekst og normal utvikling

• Et godt modnet RAS er en god beskyttelse mot invasjon og oppvekst av sykdomsfremkallende mikroorganismer på grunn av den harde konkurransen om ressurser fra allerede lokalt tilpassede mikrober

• Et godt modnet biofilter tåler bedre variasjoner og endringer i miljøet, som for eksempel en plutselig økning i organisk materiale eller en dropp i temperatur

• Et nylig desinfisert system er sårbart for invasjon og oppvekst av uønskede opportunistiske mikroorganismer

• Full desinfeksjon (sterilisering) av modne RAS er svært vanskelig, selv med gode prosedyrer og topp motivasjon

• Desinfeksjon av RAS tar verdifull tid fra produksjon og koster mye