RAS-leverandører kan bli en knapphetsfaktor som vil øke marginene for dem, tror AKVA group.
RAS-leverandører kan bli en knapphetsfaktor som vil øke marginene for dem, tror AKVA group.

Q1 for AKVA group: Krigen i Ukraina forsinker landbasert-prosjekter

Russlands invasjon i Ukraina får mange vidstrakte konsekvenser. Også for AKVA group sin landbaserte satsing.

Publisert Sist oppdatert

AKVA group-konsernet hadde inntekter i 1. kvartal på MNOK 849 (719), en økning på 18 % sammenlignet med Q1 2021.

EBITDA økte fra MNOK 83 (eks. kostnader for cyberangrep) i Q1 2021 til MNOK 102 i Q1 2022.

Nettoresultatet økte fra MNOK 14 (eks. cyberangrepskostnader) i fjor til MNOK 40 i Q1 2022.

AKVA Land Based Technology

  • AKVA Land Based Technology (LBT) består av følgende selskaper:
  • AKVA group Land Based Norway AS,
  • AKVA group Denmark A/S,
  • AKVA group Land Based A/S,
  • AKVA group Land Based Americas SA.
  • Produktene som inngår i segmentet er resirkuleringssystemer og andre teknologier for landbasert akvakultur og postsmoltanleg

Sterk ordreinngang i landbasert

Segmentet landbasert teknologi (LBT) fikk en inntekt i første kvartal på MNOK 151 (115).

EBITDA og EBIT endte på henholdsvis MNOK 4 (9) og MNOK 0 (7). De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var 2,8 % (8,2 %) og 0,3 % (5,9 %).

Ordreinngangen for landbasert i Q1 2022 var MNOK 254 mot MNOK 69 i Q1 2021.

Ordrereserven endte på MNOK 935 mot MNOK 929 i fjor.

De melder også om at det er fremgang i henhold til planen på det landbaserte matfisk-prosjektet de har med Nordic Aqua Partners i Kina.

Utvikling i ordreinngang og ordrereserver. Merk: MNOK 1 317 i ordreinngang knyttet til AquaCon er fjernet fra ordreinngangen i Q3 2021
Utvikling i ordreinngang og ordrereserver. Merk: MNOK 1 317 i ordreinngang knyttet til AquaCon er fjernet fra ordreinngangen i Q3 2021

Styrer unna Russland i overskuelig fremtid

- Russland-Ukraina-konflikten har forsterket inflasjonen og restriksjonene i forsyningskjeden over hele verden og har betydelige implikasjoner for AKVAs lønnsomhet, skriver selskapet i sin Q1-rapport.

Eksempler på dette inkluderer eksponentiell økning i fraktrater, høye energipriser, økt prisnivå på råvarer og nøkkelkomponenter. I tillegg melder de om forsinket fremdrift på landbaserte prosjekter, med en estimert negativ EBIT-effekt på MNOK 30 i Q1 22

- AKVA vil ikke inngå nye kontrakter i Russland i overskuelig fremtid. Det russiske markedet har stått for ca. 5 % av AKVAs totale inntekter de siste årene. Alle eksisterende kontrakter er levert og fullt betalt, skriver selskapet.

Paradigmeskiftet for landbasert oppdrett - 160 milliarder skal investeres

AKVA group ser for seg eksponensiell vekst av inntekter fra det landbaserte segmentet innen 2030
AKVA group ser for seg eksponensiell vekst av inntekter fra det landbaserte segmentet innen 2030

Selskapet påpeker i sin presentasjon av Q1-resultatene at det vil foregå et paradigmeskiftet for landbasert oppdrett, som vil kreve store investeringsinvesteringer frem til 2030 og utover.

De anslår at det trengs ca. 160 milliarder NOK i CAPEX-investeringer for å nå en landbasert kapasitet på 800 tusen tonn innen 2030. Her legger de til grunn estimerte 200 NOK/kg i capex-investeringer for landbasert og 20 NOK/kg for konvensjonell produksjon.

Smoltproduksjonen som følge av flere fisk, men ikke minst større individvekter, forventer de alene vil vokse med ca. 300 000 tonn de neste 10 årene

- For å få til dette vil RAS-leverandørene være avgjørende for å oppnå veksten, skriver de.

AKVA Group ser for seg at de vil kunne oppnå en eksponentiell vekst i inntekt fra landbaserte aktiviteter.

- Det er sannsynlig med høye marginer innen landbasert teknologi gitt potensiell mangel på RAS-leverandørkapasitet.