Fase I i NOAPs anlegg i Kina, der AKVA group er tungt involvert, skal være ferdig i 1. kvartal 2024 og får en årlig kapasitet på 4000 tonn.

Ordretørke i det landbaserte segmentet for AKVA group – må si opp 50

Innføringen av grunnrenteskatt har negativ innvirkning på aktivitetsnivået både i landbasert og deler av sjøbasert virksomhet, og markedsutsiktene er utfordrende og usikre. Nå må de nedskalere arbeidsstokken.

Publisert Sist oppdatert

I sin tredjekvartalsmelding skriver AKVA group at aktiviteten i de tre første kvartalene i 2023 samlet var noe høyere sammenlignet med fjoråret.

- Samlet sett var ordreinngangen god med tildelingen av RAS-kontrakten for Nordic Aqua Partners (40 MEUR) og postsmoltkontrakten for Cermaq Norway (minimum 60 MEUR) som de største kontraktene.

Men selv om ordreinngangen var god i første halvdel av året, stoppet den opp i tredjekvartal.

I førstekvartal var ordreinngangen på 527 mill kr og andrekvartal på 1062 mill kr. I tredjekvartal endte den på skarve 4 mill kr.

Ordrereserven innen landbasert er derfor redusert fra 1905 mill kr i Q2 til 1728 mill kr i Q3, men opp fra 812 i Q3 i fjor.

Ordrereserve og ordreinngang. Klikk for større.

Selskapet sier de ikke forventer å signere noen nye RAS-kontrakter i Norge for resten av 2023.

- Pipeline av prospekter er solid, men vi er usikker når kundene vil ta investeringsbeslutninger, heter det i Q3-presentasjonen.

Reduserer med 50 folk

- AKVA har vist tålmodighet, fortsatt å investere i alle tre forretningsområdene og opprettholdt kapasiteten i troen på at markedet vil forbedre seg, sier de.

Nå må imidlertid selskapet iverksette tiltak for å sikre lønnsom drift fremover.

- En prosess for å skalere til en rett størrelse vil bli gjennomført i Q4 og ca. 50 ansatte blir permittert

Årlige kostnadsbesparelser er beregnet til MNOK 45 og permitteringskostnader på ca. MNOK 10 vil bli belastet i Q4. Kostnadsbesparelser på ca. 45 millioner kroner får ifølge selskapet full effekt i 2024.

Økonomiske tall i landbasert

Inntektene for tredje kvartal var MNOK 124 (134 Q3 2022), en nedgang på 7 %.

EBITDA og EBIT endte på henholdsvis MNOK -11 (-63) og MNOK -13 (-106).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var -8,5 % (-46,6 %) og -10,4 % (-78,9 %).

- Fortjenestemarginer er fortsatt negativt påvirket av høy kostnadsbase og lave prosjektmarginer på deler av prosjektporteføljen.

Lønnsomheten i 4. kvartal forventes å holde seg lav på grunn av redusert aktivitetsnivå.

NOAP

AKVA group er tungt inne i byggingen av det landbaserte anlegget til NOAP i Kina.

Fase I skal være ferdig i 1. kvartal 2024 og får en årlig kapasitet på 4000t.

 NOAP fase II skal igangsettes med ekstra årlig kapasitet på 4000 tonn

- AKVA har signert RAS-kontrakt for fase III med ekstra årlig kapasitet på 12000 tonn. Oppstart av prosjekt skal godkjennes av NOAP i fremtiden, heter det i meldingen.