Et landbasert anlegg bygget av Nocera.
Et landbasert anlegg bygget av Nocera.

RAS-leverandør planlegger oppdrettsvirksomhet i USA

Har sikret seg en vel 900 mål stor tomt i Alabama.

Publisert Sist oppdatert

Nocera, Inc., som er et Taiwan-basert selskap som både lager RAS-systemer og oppdretter fisk, har inngått en kjøpsavtale for 229 acre (ca. 900 mål) land i USA. Selskapet er registrert i den amerikanske delstaten Nevada og er notert på Nasdaq-børsen. Nå ønsker de å bygge et oppdrettsanlegg på jordbruksland utenfor Montgomery, Alabama.

Selskapet omsatte i 2021 og 2020 for hhv. 9,9 millioner dollar og 1,2 millioner dollar.

Saken er først omtalt på FishFarmingExpert, som også er et nettsted i Oceanspace Media-familien.

En Nocera-tank og tilhørende utstyr koster 35 000 dollar ifølge selskapets 2021-rapport.
En Nocera-tank og tilhørende utstyr koster 35 000 dollar ifølge selskapets 2021-rapport.

Nocera har ikke opplyst hvilken art de har til hensikt å produsere, men i en pressemelding sier de at oppkjøpet på 865 tusen USD forventes å fullføres innen 31. oktober 2022 og er betinget av at selskapet tilfredsstiller vilkårene og betingelsene i kjøpsavtalen, bl.a. å skaffe nødvendig finansiering.

Nocera har så langt skaffet seg opptil 85 % finansiering fra lokale bankinstitusjoner.

- Dette landkjøpet i Alabama vil være vår første inntreden i fiskeoppdrettsvirksomhet i USA. Vi forventer at vår teknologi og design innen RAS vil gi oss en betydelig fordel. Ved å være strategisk plassert i byen Montgomery, vil vi ha tilgang til en betydelig og dyktig arbeidsstyrke sammen med en betydelig mengde studenter fra Montgomery-området, sier administrerende direktør Jeff Chang.

Startet med fraktcontainere

Nocera har bygget seks oppdrettsanlegg i Kina, men flyttet i januar 2021 drift og markedsfokus til Taiwan og solgte sine eiendeler i Kina.

Opprinnelig ble Noceras systemer designet og konstruert av brukte skipscontainere. Selskapet utviklet deretter sin neste generasjon RAS, en sylindrisk formet tank som rommer omtrent 57 kubikkmeter ( 15 000 US gallons) vann.

I årsrapporten for 2021 som ble utgitt i mars i år, forteller Nocera at tankene deres er 1,5 meter høye og 10 m i diameter, med en pris per RAS totalløsning på 35 tusen USD.

En tank gir 5 tonn (8 11 000 lbs ) tilapia per vekstsesong med en tetthet på 100-45-49 kg ( 109 lbs ) per kubikkmeter.

Selskapets RAS-er kan oppdrette både ferskvanns- og saltvannsfisk, samt en rekke krepsdyr.

Catfish-stat

Selv om Nocera ennå ikke har sagt hvilken art de vil produsere i Alabama, kan en mulighet være catfish (malle).

På Noceras Facebook-side har selskapet en artikkel som er hentet fra universitetet i Auburns nettside, der catfish-produksjon i staten beskrives. Her står det at malletypen er den viktigste oppdrettsfiskearten i Alabama. Hele 33 % av catfish som oppdrettes i USA kommer fra denne staten.

De siste årene har Alabama oppdrettet nesten 45 000 tonn catfish årlig på mer enn 64 tusen mål (16 000 acre) med produksjonsdammer, noe som likevel er en nedgang fra tidlig på 2000-tallet da mer enn 100 tusen mål (25 000 acre) med dammer var i produksjon.

Årsakene til nedgangen oppgis til økte fôrpriser, konkurranse fra billigere importert fisk, Covid-innvirkning på restaurantomsetning og tap grunnet sykdom på fisken.