Anlegget ligger innenfor industriområdet i Ålvik, og driver i tett samspill med Statkraft og Elkem Bjølvefossen. Anlegget har hovedvannforsyning fra utløpet ved kraftverket, og benytter i tillegg kjølevann fra Elkem til varmeveksling.
Anlegget ligger innenfor industriområdet i Ålvik, og driver i tett samspill med Statkraft og Elkem Bjølvefossen. Anlegget har hovedvannforsyning fra utløpet ved kraftverket, og benytter i tillegg kjølevann fra Elkem til varmeveksling.

Vil starte produksjon av berggylte

Alsaker Fjordbruk har brukt tid på å bygge opp kompetanse om oppdrett av berggylte. Nå har de søkt om å få starte opp produksjon av arten i Kvam Herad.

Publisert Sist oppdatert

Alsaker Fjordbruk AS sitt settefiskanlegg Bjølve Bruk i Ålvik i Kvam herad har i dag tillatelse til å produsere 8,75 millionar sjøklar laksesmolt.

Dokumenter LandbasedAQ har fått tilgang til, viser at selskapet nå planlegger å omgjøre en mindre del av produksjonen til å også omfatte arten berggylte.

Søknaden med adresse Vestland fylkeskommune ble sendt avgårde nå i juli.

Selskapet skriver at produksjonen vil skje i eksisterende avdeling og innenfor eksisterende ferskvannsuttak.

- Produksjonen av berggylte vil være basert på sjøvann. I korte perioder kan det være aktuelt å tilføre noe ferskvann i produksjonsvannet for å styre salinitet/danne brakkvann, heter det i søknaden.

Det har blitt søkt om en produksjon på 12 millioner berggylte per år, med en samlet produsert biomasse på 360 tonn i året.

En god lusespiser

Alsaker Fjordbruk skriver i søknaden at berggylte er en sentral art i arbeidet med å holde lusetallene lave gjennom naturlig, biologisk avlusing.

- Den fungerer godt i merd, og er en særdeles god lusespiser. Det er derfor behov for å øke produksjonen av berggylte, noe som også vil redusere presset på bestanden av vill leppefisk, skriver de.

Det siste året har selskapet arbeidet med å bygge opp kompetanse med oppdrett av berggylte, og forsøk så langt opplever selskapet viser at arten er særdeles tilpasningsdyktig, både i forhold til karmiljø og fôring.

Plantegning avløp fra søknaden.
Plantegning avløp fra søknaden.

5 - 7 måneder produksjonstid

I produksjonsplanene for Bjølve Bruk er det lagt opp til innsett av 3 generasjoner med berggylteyngel per år.

Yngelen blir satt inn når den er 14 gram, avhengig av produksjonstilnærming, og holdes i anlegget til vekten på yngelen har passert 35 gram.

- På grunn av spredning i størrelsen vil en måtte sortere ut yngel som er mindre enn 35 gram. Denne yngelen holdes videre i anlegget til den er stor nok for utsett.

Berggylteyngel som er 35 gram eller større blir satt ut i sjøen ved sjøtemperatur på 10 grader eller høyere. Produksjonstiden for hver generasjon vil være fra 5 – 7 måneder ved en produksjonstemperatur på ca. 16 grader, skriver de i søknaden.

Selskapet skriver også i søknaden at for å kunne ha fremtidig fleksibilitet blir det også søkt om stamfisktillatelse på 10 tonn, samt løyve til klekkeri.

Om selskapet

Bjølve Bruk AS driver settefiskproduksjon i Ålvik, Bjølvefossen i Kvam herad. Oppdrettsvirksomheten strekker seg tilbake til 1980 da det ble drevet åleoppdrett på stedet, mens en fra 1984 har drevet settefiskproduksjon. Alsaker Fjordbruk overtok anlegget i 1998 fra Salar Smolt AS, og fikk i 2014 utvidet tillatelsen til 8,75 millioner settefisk.