Store deler av organisasjonen er involvert i et prosjekt som dette. Fra kjerneteamet: (fra venstre) Kjetil Osborg - Project Manager, Tom Christian Dahl - Project Manager Digitalization, Siv Mari Sørnes - Supply Chain Project Manager, Johannes Bø - Senior Automation Engineer, Birgitte Refsnes - Biologist, Stig Andre Ness - Project Engineering Manager.

Ligger foran skjema til Andfjord Salmon

Cflow melder at deres leveranse til Andfjord Salmon på Kvalnes ligger foran skjema.

Publisert

I fjor inngikk Cflow og Andfjord Salmon et strategisk partnerskap for videreutviklingen av det landbaserte oppdrettsanlegget på Andøya. Avtalen omfatter leveranse av selskapets fiskehåndteringsteknologi som skal sikre bærekraftig produksjon og optimal fiskevelferd. 

Utstyrsleveransen er allerede godt i gang, inkludert store avstengingsluker for til- og utløpstunnelene.

Cflow har allerede gjennomført flere utstyrsleveranser, inkludert store luker for avstengning av til- og utløpstunnelene til anlegget.

Fremdrift foran skjema

Selskapet opplyser at et godt samarbeid mellom Andfjord Salmon og Cflow har vært avgjørende for den raske fremdriften. Teamene har jobbet tett sammen for å sikre at alle milepæler nås i tide, med et felles mål om å oppnå høyest mulig standard for bærekraft og kvalitet.

– Vi ferdigstilte utgravingen av bassenggropene et kvartal før skjema, som igjen har bidratt til at vi kan begynne installasjon av teknisk infrastruktur fra Cflow tidligere enn planlagt, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon. 

Cflow skriver at de ser frem til å fortsette samarbeidet med Andfjord Salmon og bidra til deres mål om å øke produksjonskapasiteten til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025, og ytterligere gradvise økninger opptil 40 000 tonn sløyd laks i 2030.