Utbygging av Andfjord Salmons anlegg på Kvalnes.

Slik går utbyggingen på Kvalnes

Andfjord Salmon Group AS (tidligere Andfjord Salmon AS) forteller i sin Q1-rapport at utbyggingen på Kvalnes, Andøya, skrider frem som planlagt.

Publisert Sist oppdatert

 Selskapet har nylig også gjennomført en kapitalinnhenting på 350 millioner NOK, og tiltrukket seg nye strategiske industrielle investorer.

- Vår utbygging går bra. I løpet av første kvartal identifiserte vi en ekstra inntektsstrøm som styrker vår forretningscase. Vi mottok også en rapport som bekrefter sterke biologiske forhold i vår første produksjonssyklus, noe som bidro til suksessen med forrige ukes kapitalinnhenting, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

I den første fasen av Kvalnes-utbyggingen fullfører Andfjord Salmon fire nye bassenger, og øker den totale produksjonskapasiteten til 8000 tonn HOG på Kvalnes innen 2025.

Selskapet har som mål å oppnå en total produksjonskapasitet på 40 000 tonn HOG på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. Den innledende fasen inkluderer utvikling av felles infrastruktur som vannveier og havneområde for å støtte fremtidig produksjon.

I løpet av første kvartal annonserte Andfjord Salmon fullføring før tiden av utgravingen av de neste 12 bassenggropene på Kvalnes.

Et anlegg for produksjon av betongelementer til bassengvegger og gulv er nå operativt og vil bruke utgravde materialer som betongingredienser, noe som minimerer kostnader og miljøpåvirkning.

- Utviklingen av innløps- og utløpsvannveier går også etter planen, med berggrunnskvaliteten som forventet. Utviklingen av havneområdet skrider også frem i henhold til planen, forteller de.

Postsmolt-strategi

I løpet av første kvartal avslørte Andfjord Salmon at de planlegger å utnytte overskuddskapasitet i bassengene ved å sette ut ekstra smolt i sine basseng. Disse fiskene vil så bli solgt som postsmolt til havbaserte oppdrettere i regionen etter 5-7 måneder, når fisken når omtrent 1 kilogram. Denne strategien øker produksjonskapasiteten og inntektspotensialet uten ekstra infrastrukturkostnader.

Ifølge Andfjord Salmons beregninger vil denne strategien muliggjøre en 10% høyere biomasseomsetning, noe som fører til en estimert økning på 15-25% i EBIT.

Kontantstrømmen vil også forbedres ettersom salgsinntekter kan genereres etter 5-7 måneders produksjon, i tillegg til inntekt fra høsting av konsumferdig laks etter en full produksjonssyklus på 12-15 måneder.

- Utslipp av større, mer robuste fisker i havbaserte anlegg forkorter den havbaserte vekstfasen, og gir biologiske og miljømessige fordeler til havbaserte oppdrettere. Andfjord Salmon har inngått et strategisk samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk for å levere postsmolt til nærliggende havbaserte oppdrettsanlegg.

Vellykket kapitalinnhenting

Forrige uke utnyttet Andfjord Salmon økt investorinteresse og hentet inn 350 millioner NOK i egenkapital for å øke finansiell fleksibilitet for den pågående utbyggingen på Kvalnes.

Nåværende aksjonærer, inkludert selskapets største aksjonær Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A og Eidsfjord Sjøfarm, investerte sine pro-rata aksjer i den private plasseringen.

High Liner Foods Incorporated, en stor sjømatbearbeider og markedsfører i USA og Canada, investerte også 10 millioner USD, og ble en ny aksjonær i Andfjord Salmon.

Vitenskapsbasert tilnærming

Andfjord Salmon adopterer en vitenskapsbasert tilnærming til landbasert fiskeoppdrett.

Det uavhengige forskningsorganet Nofima dokumenterte biologiske forhold og fiskevelferd i det første bassenget. Nofimas endelige rapport, som dekker hele produksjonssyklusen fra smoltutsett til slakting, fremhever ifølge selskapet, en omfattende velferds- og helsedokumentasjonsplan.

- Rapporten dokumenterer en rekke operasjonelle velferdsindikatorer, inkludert miljøfaktorer, fiskeadferd, vekst og helse. Nøkkelfunn er oppsummert i førstekvartalspresentasjonen.

- Fiskeoppdrettsindustrien er under press for å forbedre biologiske forhold, fiskehelse og velferd. Selv om vi fortsatt er en liten aktør i en stor global industri, viser denne rapporten at vårt landbaserte gjennomstrømningssystem muliggjør fiskevennlig lakseoppdrett, sa Martin Rasmussen.

Finansielle resultater

Andfjord Salmon utvider sitt Kvalnes-anlegg og hadde ingen lakseproduksjon og minimal inntekt i første kvartal 2024. Selskapet rapporterte et driftsunderskudd på 17 millioner NOK for første kvartal, sammenlignet med et underskudd på 13,9 millioner NOK i samme periode i fjor.