Martin Rasmussen, CEO i Andfjord Salmon, sier emisjonen vil bli rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer.

Hentet inn 350 millioner - disse investerte

Andfjord Salmon Group har hentet 350 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer. Store industrielle aktører deltok i kapitalutvidelsen.

Publisert Sist oppdatert

Emisjonen stengte i øvre ende av det planlagte intervallet på mellom 300 og 350 millioner kroner. Emisjonen var betydelig overtegnet, melder selskapet torsdag morgen.

- Pengene skal brukes til å utvide selskapets produksjonskapasitet på Kvalnes, og til generelle selskapsformål.

I inneværende byggetrinn på Kvalnes, Andøya, skal Andfjord Salmon bygge fire nye bassenger, som vil øke selskapets produksjonskapasitet til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. Selskapet har målsetting om å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. I første byggetrinn bygger Andfjord Salmon også ut infrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil støtte fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes.

- Kvalnes-utbyggingen går som planlagt og er på budsjett. Vi er svært fornøyde med at sterke, internasjonale industrielle investorer har valgt å gå inn med betydelige beløp, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Blant investorene som tegnet seg i emisjonen, er:

  • High Liner Foods Incorporated, som er en ledende leverandør og distributør av sjømat i USA og Canada, tegnet seg for omtrent 107 millioner kroner. Selskapet er børsnotert på Toronto-børsen. High Liner Foods blir ny aksjonær i Andfjord Salmon.
  • Andfjord Salmons største eier (med 25,1 prosent av aksjene), Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A, tegnet seg for omtrent 87 millioner kroner. Morselskapet, Jerónimo Martins, er et internasjonalt matvarekonsern som er børsnotert i Portugal.
  • Jan Heggelund, både privat og via selskapet Ristora AS, tegnet seg for totalt 30 millioner kroner. Heggelund eide fra før 2,7 prosent av Andfjord Salmon. 
  • Oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk, som fra før eide 4,5 prosent av aksjene i Andfjord Salmon, og er representert i styret til Andfjord Salmon med Knut Holmøy, tegnet seg for 15,9 millioner kroner.
  • Bygg- og anleggsfirmaet Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), som fra før eide 0,7 prosent av aksjene i Andfjord Salmon, tegnet seg for 10 millioner kroner.
Andfjord Salmon-laksen svømmer fint i bassenget.