Testing av bl.a. laminær vannstrøm og andre patenterte teknologier som aldri vær har vært dokumentert i kommersiell skala er noe av det man ønsker å bruke eventuelle SkatteFUNN-milder til.

Andfjord Salmon søker nok et SkatteFUNN-prosjekt

Ifølge Vesterålen Online (vol.no) har den landbaserte matfiskoppdretteren søkt Norsk forskningsråd om å komme under SkatteFUNN-ordningen for enda et av deres prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Dersom Forskningsrådet godkjenner søknaden kan bedriften kreve skattefradrag for 19 prosent av sine kostnader til utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser, innenfor gjeldende rammer.

Selskapet har allerede fått et Skatte-FUNN-prosjekt godkjent. I desember fikk de innvilget et prosjekt som handler om videreutvikling av bl.a. den særegne laminære vannstrøm som selskapet benytter i anlegget.

Nå har de søkt om et prosjekt som ifølge vol.no omhandler verifiseringen av teknologien som innebærer testing, dataanalyse, design, tilpasning og justering av deler av oppdrettssystemet.

Nettavisen skriver at ifølge søknaden fra Andfjord Salmon er hovedmålet med prosjektet å undersøke og utvikle nye teknologier for landbasert oppdrett av laks i basseng med gjennomstrøming. Teknologien som skal testes har aldri tidligere blitt verifisert gjennom fullskalatesting, og inkluderer patenterte løsninger og unike komponenter.