Nytt prosjekt skal knekke fiskeslam-koden, forteller Helge Krøgenes, som er Andfjord Salmons representant i prosjektet.

Biogass fra matfisk-slam er krevende å få til. Nå ønsker man å løse problemet

Andfjord Salmon er med på et innovativt prosjekt som har som mål å produsere biogass utelukkende fra fiskeslam fra matfiskproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Å produsere biogass på kun fiskeslam har vist seg svært krevende med tradisjonell teknologi, og det er derfor få som gjør dette i dag. Samtidig produserer oppdrettsnæringen store mengder fiskeslam, både på land og i sjø.

I et nytt prosjekt er målet å kunne kjøre fiskeslam gjennom et biogassanlegg uten å måtte benytte husdyrgjødsel eller andre substrat. Biogassproduksjon fra fiskeslam vil i tillegg til produksjon av fornybar energi, også resultere i reduserte slammengder. Dette vil både redusere mengden energi som brukes til tørking og redusere logistikk-kostnadene.

I en pressemelding fra Andfjord Salmon, som er med på prosjektet, heter det at tanken er å bruke fiskeslammet til å produsere energi som landbaserte oppdrettere kan utnytte hos seg, redusere volumene som skal tilbake til landbruksformål, og resirkulere næringsstoffene.

Deltagere i prosjektet er i tillegg til Andfjord Salmon; Norsk Institutt for i bioøkonomi (NIBIO); Holmøy Maritime, som driver havbasert oppdrett og fôrprodusenten Skretting.

Prosjekteier er bedriften Antec Biogas AS, mens prosjektledelse er det Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet (NMBU) ved John Morken som er.

Forskningsrådet deltar i prosjektet med et tilskudd på 7,45 millioner kroner.

– Vi har en ambisjon om å utvikle verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag. Å kunne gjenbruke fiskeslammet som renserobotene samler opp fra bunnen av Andfjord Salmons oppdrettsbasseng, og deretter anvende det som en verdifull ressurs, er en viktig del av konseptet vårt. Det er bra for fisken i bassenget og for havmiljøet utenfor anlegget vårt, sier Helge Krøgenes, som er Andfjord Salmons representant i prosjektet.

Prosjektet har oppstart i november 2022, og starter med forberedelser og utvikling av en Antec biogassreaktor som skal benyttes av forskere på NMBU og NIBIO til å utvikle en optimal bakteriekultur og bioreaktorprosess for å produsere optimalt med biogass.

- Antec Biogas har en særegen reaktorteknologi, som benytter seg av et «plug-flow»-system og biofilm. Dette gir en raskere biogassprosess, som er særlig nyttig i denne sammenheng, heter det i pressemeldingen om prosjektet.