Slik ser skissen for det planlagte landbaserte anlegget i New Zealand ut.

Mt Cook Alpine Salmon, New Zealand

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for laks

Lokalisert: Twizel, New Zealand

Type: Hybrid gjennomstrømming

Produksjonskapasitet: 1000 tonn

Mt Cook Alpine Salmon var pioner innen lakseoppdrett i landet og startet i 1992, og har allerede et eksisterende ferskvannslakseoppdrett.

Nå har de planer om å bygge et 1000 tonns anlegg med hybrid gjennomstrømning for å etterligne de naturlige forholdene på New Zealand.

Anlegget vil bli designet for å optimalisere energibruken gjennom gravitasjonsmatet vann og integrering av fornybare og lavenergiløsninger.

Selskapet sier at næringsstoffene fra lakseproduksjonen vil bli brukt i en akvaponikkavling. Dette vil kobles videre til et våtmarksområde som vil rense vannet ytterligere.

Plasseringen av anlegget er ennå ikke bestemt, men ville være innenfor enten Mackenzie- eller Waitaki-distriktene.