Barramundi Groups RAS-enheter skal innstalleres i et 3000 tonns RAS-utvekstanlegg.

Ble valgt som RAS-leverandør for klekkeri i Brunei

Barramundi Group har tildelt AquaBioTech Group fra Malta en totalentreprise for design, levering, installasjon og idriftsettelse av et RAS-anlegg for stamfisk, klekkeri og levendefôranlegg for barramundi i Brunei.

Det nye RAS stamfisk- og settefiskanlegget er den andre viktige milepælen i den strategiske utviklingsplanen for Barramundi Groups Brunei-datterselskap Barramundi Group (B) Sdn Bhd (BGBN). Det nye anlegget utfyller BGBNs tidligere investering av den allerede operative RAS-barnehagen.

Det skriver FishFarmingExpert/LandbasedAQ.com

Det nye anlegget skal etter planen ferdigstilles og settes i drift innen 18 måneder, noe som gjør Brunei-virksomheten helt selvforsynt med stamfisk, levende fôr, larveoppdrett, yngel og fingerfiskproduksjon for den nåværende bestanden til sjøs.

Toppproduksjonskapasiteten til det nye anlegget vil være mer enn seks millioner yngel per år, noe som vil være nok til å dekke ytterligere settefiskbehovet for et nytt 3000 tonns landbasert RAS påvekstanlegg kjent som BG2.0. 

Les hele saken på LandbasedAQ.com