Det bygges på AquaBountys nye matfiskanlegg i Pioneer, Ohio.

AquaBounty bygger for fullt på nytt matfiskanlegg

AquaBounty forteller i en kvartalsoppdatering at inntektene gikk ned og tapene økte i årets første kvartal sammenlignet med samme periode året før. Likevel er de optimister og bygger for fult på økt kapasitet.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet tjente 398 000 USD på salg av laks, egg og yngel, som var 59 % mindre enn 963 000 USD i første kvartal 2022.

Netto tap i første kvartal 2023 var 6,5 millioner USD, sammenlignet med 5,1 millioner USD i første kvartal 2022 .

AquaBounty produserer laks som benytter en 30 år gammel genmodifisering som øker fiskens veksthastighet.

- Våre resultater for første kvartal ble påvirket av behovet for å gjennomføre planlagte reparasjoner på anlegget vårt vår i Indiana (USA), sier administrerende direktør Sylvia Wulf.

- Nedgangen i kvartalet sammenlignet med Q1 2022 er relatert til den planlagte nedetiden som trengs for å utføre reparasjoner på anlegget, sier hun videre.

Selskapet endret også i august fjor produksjonsformen på anlegget på Prince Edward Island (Canada) fra matfiskproduksjon til stamfisk og eggproduksjon, og slakter derfor ikke fisk herfra lengre.

- Etterspørselen etter fisken vår fortsetter å overstige tilbudet, og i løpet av mars hadde Indiana-anlegget sin høyeste månedlige slakteproduksjon til dags dato, forteller Wulf.

Også ikke-GMO-fisk

Selskapet bygger for tiden et nytt anlegg i Pioneer, Ohio (USA).

- Vi gjør også fremskritt utenfor GMO-laks, inkludert utvidelse av vår konvensjonelle lakseegg- og yngelvirksomhet og potensielle partnerskap innen konvensjonelle lakseoppdrett utenfor Nord-Amerika. Jeg ser frem til å gi mine medaksjonærer en oppdatering i nær fremtid, sier Wulf.

Selskapets anlegg i Indiana har en kapasitet på 1200 sløyd tonn årlig. Anlegget vil i Ohio ha en årlig kapasitet på 10 000 tonn sløyd vekt og er den første av fire eller fem slike anlegg som AquaBounty har til hensikt å bygge i Nord-Amerika.

Det Massachusetts-baserte selskapet ser også på joint ventures i Israel og Sør-Amerika.

Les mer på FishFarmingExpert