Illustrasjonsbilde av yersiniose
Illustrasjonsbilde av yersiniose

Har undersøkt laksens genetiske resistens-potensial mot yersiniose

I denne studien, som er den første av sitt slag mot sykdommen yersiniose, lette forskerne bl.a. etter en QTL. Den fant de ikke, men de fant andre viktige genetiske effekter..

Publisert Sist oppdatert

Forskerne, som representerer flere australske institusjoner, har nylig publisert en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Aquaculture:

Genetic and genomic analyses of resistance to yersiniosis in Atlantic salmon (Salmo salar) assessed by tank challenge.

Der trekker de frem følgende høydepunkter fra studien:

Forskerne bak studien

Richard S. Taylor a

Roberto Carvalheiro a

Amanda L. Patchett a

Klara L. Verbyla b

Jeremy Carson c

James W. Wynne a

Brad S. Evans d

Curtis E. Lind a

Harry King a

a - CSIRO Agriculture and Food, Livestock & Aquaculture, Hobart, TAS 7000, Australia

b - CSIRO, Black Mountain, Canberra, ACT 2601, Australia

c - Center for Aquatic Animal Health and Vaccines, Department of Natural Resources and Environment, Launceston, TAS 7250, Australia

d - Tassal Operations, Hobart, TAS 7000, Australia

Dette er den første studien som estimerer genetisk variasjon av resistens mot yersiniose hos atlantisk laks.

Genomiske data forbedret nøyaktigheten av prediksjon med opptil 14 % sammenlignet med konvensjonelle avlsdata (eng; pedigree data).

Konsekvente dødelighetsrater, arvelighetsestimater og høye genetiske korrelasjoner mellom årsklasser bekrefter at man har funnet en pålitelig smittemodell.

GWAS-analyse (helgenomsanalyse) viste at resistens mot yersiniose er en polygen egenskap uten betydelig QTL.

Kandidatgener ble identifisert relatert til reduksjon av patogenets virulens, inflammatorisk respons og patogen-nedbrytning (clearance).

- Krever en konsistent smittemodell

Bakteriesykdommen yersiniose har tidligere forårsaket betydelige tap for den lakseoppdrettsnæringen både i Australia (Tasmania) og ellers i verden inklusiv Norge.

For et par år siden slo et forskningsprosjekt i Norge, finansiert av FHF og het «Yersiniose i resirkuleringsanlegg for laks: Smittesporing, biofilmegenskaper og sanering» bl.a. fast at Yersinia ruckeri er mer utbredt i norsk akvakultur enn tidligere antatt.

Per i dag er oljebaserte stikkvaksiner mot Y. ruckeri med markedsføringstillatelse ikke tilgjengelig i Norge. En del lakseprodusenter, spesielt i Midt-Norge, har ifølge Veterinærinstituttet likevel startet med vannbaserte dyppvaksiner.

De australske forskerne skriver i abstraktet at til tross for en pågående vaksinasjonsstrategi, kan sykdommen påvirke kommersielle settefiskanlegg samt etter introduksjon av smolt til sjøvann.

Yersiniose

  • Yersiniose er en systemisk bakteriell sykdom forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri , som er endemisk i kjølige tempererte vann hvor man finner laksefisk.
  • Yersiniose gir ofte sykdomstegn som sviming, pusteproblemer og unormal svømmeadferd.
  • Forløpet kan være akutt, subakutt eller kronisk.
  • Ved utbrudd i settefiskfasen eller kort tid etter sjøutsett er det vanlig at sykdommen strekker seg over tid, med økende dødelighet.
  • Man kan også se sykdomstegn som utstående øyne, hyperpigmentering av huden, sår og blødinger på gjeller og ved finnebasis. Ved obduksjon kan en finne væske i bukhulen og små indre blødinger. Milten er ofte forstørret, leveren blek og mage/tarm nesten tom.

Kilde: Veterinærinstituttet

- Genetisk seleksjon for sykdomsresistens er en langsiktig strategi som kan vurderes for å håndtere yersiniose, som krever en konsistent smittemodell, skriver de.

Forsøk og resultater

Ved å bruke fisk av kjent avstamning i et biosikkert landbasert anlegg, utsatte de to påfølgende årsklasser av ung atlantisk laks for Yersinia ruckeri, serotype O1b biotype 1 (TCFB 2282) ved intraperitoneal injeksjon (injeksjon i bukhulen) og registrerte smittetest-overlevelse.

Fisk viste kliniske tegn på yersiniose og kumulativ dødelighet nådde 72,7–72,9 %.

- Analyse av overlevelse og dager til død bekreftet at dødelighet av yersiniose er en arvelig egenskap (henholdsvis h2 = 0,24 og 0,29) og at påfølgende årsklasser var sterkt korrelert (rg = 0,99), et bevis på utviklingen av en robust smittemodell, skriver de.

Nøyaktigheten av genomisk prediksjon ble vurdert under to forskjellige prediksjonsscenarier, og man estimerte en 9–14 % forbedring i nøyaktighet i forhold til klassisk, selektiv avl.

GWAS (Genome-wide association studies – helgenomsstudie red. anm.) bekreftet at resistens mot yersiniose er en polygen egenskap uten betydelig QTL.

- Kandidatgener identifisert innenfor 100 Kb (1 kb=1000 basepar) av SNP-er med de største effektene (> 0,5 % genetisk variasjon) antyder endrede vertsinteraksjoner for å bryte ned patogenvirulens, endret inflammatorisk respons av sentrale medfødte immunceller som nøytrofiler og makrofager og modifisert clearance av Y. ruckeri- infeksjon ved makrofagfagocytose og adaptiv immunitet, skiver de.

Les forskningsartikkelen ved å klikke på lenken under:

Genetic and genomic analyses of resistance to yersiniosis in Atlantic salmon (Salmo salar) assessed by tank challenge