ASL planlegger å produsere 5 000 tonn laks årlig på et RAS-anlegg i Grimsby.
ASL planlegger å produsere 5 000 tonn laks årlig på et RAS-anlegg i Grimsby.

Anbefaler godkjenning av landbasert matfiskanlegg

Et landbasert oppdrettsanlegg for laks, planlagt bygget i Grimsby i England, er blitt anbefalt av planleggingsetaten i kommunen for godkjenning.

Publisert Sist oppdatert

Opplysningen er det Grimsby Telegraph som kommer med.

Anlegget er tiltenkt bygget som et RAS-anlegg med en kapasitet på 5 000 tonn per år. Blir det bygget vil det bli det første landbaserte anlegget i kommersiell skala i Storbritannia. Anlegget har en kostnadsramme på 75 millioner pund (ca. 1 mrd NOK). Tidligere har man opplyst at det er AquaMaof som skal levere teknologien.

Anlegget vil huse ferskvannstanker for de tidligste livsstadiene og saltvannstanker for å ta fisken fra smoltstadiet til markedsferdig fisk på fire til fem kilo. Totalt vannforbruk vil være omtrent 1 000 kubikkmeter ferskvann og 1 000 kubikkmeter saltvann, begge deler vil bli tatt ut fra borehull.

Bystyret i kommunen North East Lincolnshire (som byen Grimsby tilhører) vil vurdere søknaden fra Aquacultured Seafood Limited (ASL) neste onsdag.

I anbefalingen oversendt bystyret heter det at "Forslaget vil representere en betydelig økonomisk investering i området, skape flere jobber gjennom konstruksjon og deretter drift, samt støtte næringsmiddelproduksjon og produksjonsbedrifter i området."

Grimsby Telegraph skriver imidlertid at det er innmeldt flere innvendinger fra beboere, der de uttrykker bekymring for bl.a. innvirkningen på nabolaget samt for dyrevelferd.

Flere bedrifter og organisasjoner har imidlertid skrevet støttebrev, inkludert Seafood Grimsby and Humber Alliance, Grimsby Seafood Village og Grimsby Fish Market.

De har påpekt hvordan det vil styrke Grimsbys posisjon som leder innen mat- og fiskeforedling.

Skisse over området
Skisse over området

Lederne i ASL inkluderer Craig Anderson, tidligere administrerende direktør for Scottish Salmon Company (nå Bakkafrost Scotland), og Mike Berthet, som har jobbet i mer enn tre tiår som direktør for fisk og sjømat hos M&J Seafood og Brakes UK, og jobber nå med markedsutvikling for Global Seafood Alliance og deres tilhørende sertifiseringsprogram, Best Aquaculture Practices.

Hvis ASLs planer realiseres, vil det landbaserte matfisk anlegget ved New Clee være det første landbaserte lakseoppdrettsanlegget i kommersiell skala i Storbritannia.