Q3 2022

Det islandske selskapet forventer å slakte 18 prosent mindre i år sammenlignet med fjoråret.
Det islandske selskapet forventer å slakte 18 prosent mindre i år sammenlignet med fjoråret.

Arctic Fish slaktet mindre

Det islandske selskapet gjorde et svakere kvartal sammenlignet med fjoråret, men selskapet håper at en utvidelse av smoltanlegget skal gi bedre resultater.

Publisert

Arctic Fish hadde driftsinntekter i tredje kvartal på 116 millioner norske kroner, mot 161 millioner i samme kvartal året før, noe som er en nedgang på 28 prosent.

Konsernet oppnådde en positiv operasjonell EBIT på 17,2 millioner kroner mot 26,9 millioner, en nedgang på 9,7 millioner millioner fra 2021.

Selskapet slaktet 1.968 tonn sløyd vekt i kvartalet, noe som også er en nedgang på 32 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor.

Virksomheten oppnådde en EBIT pr. kg på 9,8 kroner, mot 10,6 året før. Nedgangen i operasjonell EBIT pr. kg forklarer selskapet med høyere produksjonskostnader.

- Fra et operasjonelt synspunkt falt markedsprisene fra forrige kvartal som resulterte i at realisert prisoppnåelse utgjorde 58,9 kr pr. kg inn kvartalet. Produksjonskostnadene økte til 49,1 NOK pr. kg som er litt høyere enn kostnadene i forrige kvartal, skriver selskapet i rapporten.

Arctic Fish skriver at de fortsetter å utvikle seg i henhold til sin vekstplan.

- Slaktevolumene i 2022 forventes å være 18 % lavere enn i 2021 totalt sett, og kommer inn på totalt 9,4 tusen tonn, heter det i Q3-rapporten.

Utvider smoltanlegg

Selskapet har fortsatt å investere i sine vekstprosjekter, både med smoltekspansjonen i Talknafjordur og slakteanlegget i Bolungarvik. Utgiftene beløp seg til 139 millioner kroner i kvartalet.

I smoltanlegget ved utgangen av perioden er det 4,9 millioner yngel og smolt med en gjennomsnittsvekt på 18,7 gram, sammenlignet med 4,3 millioner yngel og smolt med en snittvekt på 21,6 gram i fjor.

Arctic Fish skriver at de vil fortsette å investere mer i sine vekstprosjekter i løpet av de neste par månedene og dermed sikre større deler av verdikjeden, forbedre operasjonell aktivitet, redusere biologisk risiko, og til slutt øke den generelle konkurranseevnen.