Illustrasjon av Arctic Seafarms anlegg i Langsetvågen i Nesna kommune.
Illustrasjon av Arctic Seafarms anlegg i Langsetvågen i Nesna kommune.

Satser på byggestart i år

Arctic Seafarm har hentet ytterligere kapital i en ny emisjon, startet rekruttering og fortsetter arbeidet med å bygge landbasert oppdrettsanlegg på Nesna.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet melder at den nye emisjonen tilfører selskapet solid kapital, hvor Kvarøy Fiskeoppdrett A/S, med sitt datterselskap Kvarøy Landbasert AS, får kontroll over selskapet med 50,1 % av aksjene.

Dette vil sikre Arctic Seafarms tilgang på smolt, driftskompetanse og salg av ferdig laks.

Daglig Leder i Kvarøy Fiskeoppdrett AS, Alf-Gøran Knutsen sier han er glad for at de nå har overtatt kontrollen i selskapet slik at de gjennom sin lange erfaring og kompetanse fortsatt kan legge til rette for fremtidens matproduksjon.

Eiersitsen i Arctic Seafarm etter emmisjonen.
Eiersitsen i Arctic Seafarm etter emmisjonen.

- Vi ser at for å fortsatt kunne produsere bærekraftig mat i fremtiden, er vi nødt til å finne gode løsninger med å blant annet løfte deler av produksjonen på land. Løsningen for fremtiden er at det finnes aktører både på havet og på land, sier han.

Han forteller videre at grunnarbeidet til prosjektet er i gang og at man planlegger byggestart høsten 2023.


Til avisen Heglands Blad utdyper Knutsen at kapitalinnhentingen vil bli brukt til å dekke tomtekjøp fra Mo Industripark i Langsetvågen, i tillegg til et tilstøtende område fra Westcon Helgeland AS, samt kostnadene med detaljprosjektering. Han sier samtidig at når selve anlegget skal bygges og komme i drift, handler det om betydelig større beløp.

- Hele prosjektet har ei totalramme på rundt to milliarder kroner, men utbygginga vil skje i flere trinn, sier han til Helgelands Blad.

Gjennomstrømmingsanlegget skal bygges i to moduler, hvor modul to først skal bygges etter at modul én er ferdig og satt i produksjon. Ifølge tidsplanen kan anlegget være i full produksjon med begge modulene i 2027.

Total Betong AS har signert kontrakt som totalentreprenør. Selskapet har også vært inne i prosjekteringsfasen, sammen med Eyvi AS, siden 2021.