VarioStreamer fra Artec Aqua settes i drift.

Forventer økt etterspørsel etter systemer for hybrid gjennom­strømming

Første slakt for Salmon Evolution var også et gjennombrudd for Artec Aqua, som er totalentreprenør for anlegget. Nå forventer Artec Aqua økt etterspørsel for tilsvarende hybridsystem som er benyttet på anlegget på Indre Harøy.

Den første smolten ble satt inn i slutten av mars og i løpet av 230 dager hadde fisken vokst fra 300 gram til 4,7 kilo, noe som var langt over Artec Aquas forventning. Første slakt ble foretatt allerede i begynnelsen av november.

– Vi er veldig stolte over at Salmon Evolution valgte Artec Aquas hybridsystem , sier salgssjef og gründer Bjørn Finnøy i en pressemelding.

Teknologien består av produkter utviklet av Artec Aqua. Selskapet påpeker at et riktig karmiljø med god vannkvalitet er helt avgjørende for at fisken skal trives og vokse.

- Hvert kar er en egen biologisk sone slik at smitterisikoen er redusert til et absolutt minimum.

Salmon Evolution er ifølge Artec Aqua det første anlegget i sitt slag. Teknologien var fra før utprøvd for produksjon av smolt, postsmolt og stamfisk, men et slik matfiskanlegg har stilt krav til utstyr med langt større dimensjoner, der hvert kar er på gigantiske 5 000 kbm.

Det fremheves i pressemeldingen at tilveksten i anlegget har vært svært god, og det har vært lav dødelighet. Superior andelen var 94%.

- Resultatene fra Salmon Evolution viser at teknologien fungerer også for landbasert matfisk, fortsetter Finnøy.

Oppdretts-tank fra Artec Aqua.

Erfaring fra landbaserte stamfiskanlegg

Artec Aqua har i løpet av de siste 10 årene prosjektert og bygget flere landbaserte stamfiskanlegg for rognprodusenter som AquaGen og Benchmark Genetics. Gjennom dette arbeidet har selskapet utviklet kunnskap, konsept og utstyr til å håndtere stor fisk på land.

- Det stilles høye krav til fiskelogistikk med fisk i størrelser 10-15 kilo. Disse erfaringene fra stamfiskanlegg er nå overført til Artec Aqua sine landbaserte matfiskprosjekter, skriver de.

Hybridsystem

Teknologien benyttet hos Salmon Evolution er utviklet av Artec Aqua AS. Det hybride systemet gjør at man kan gjenbruke rundt 65% av vannet, og en unngår å bruke biofilter (RAS).

Vann pumpes ut av kar over luftesystem som fjerner CO2, før det tilbakeføres til karet. Det hybride systemet har også temperaturstyring av vannet, og effektiviteten i energianlegget tilsvarer 50 ganger effekt i forhold til tilført energi.

Artec Aqua er nå i sluttfasen av første byggetrinn for Salmon Evolution AS. Artec Aqua er også i gang med prosjektering av et tilsvarende matfiskanlegg for Geo Salmo på Island, med forventet byggestart neste år.

Artec Aqua i full byggeaktivitet på Salmon Evolution.