Daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik er fornøyd med utviklingen i flere av de store prosjektene de har gående.
Daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik er fornøyd med utviklingen i flere av de store prosjektene de har gående.

Stor interesse for landbaserte løsninger

Ålesundsselskapet Artec Aqua har mange spennende prosjekter på gang, og Artec-sjef Ingegjerd Eidsvik er meget fornøyd med prosjektene de har utført hittil.

Publisert Sist oppdatert
  • Artec Aqua leverer utstyr og teknologi for landbasert oppdrett, og teller i dag 54 faste ansatte.

- Vi opplever bra aktivitet og stor interesse for vår kompetanse og vår teknologi, og vi er i byggefase på flere store prosjekt akkurat nå. Blant annet jobber vi nå med Salmon Evolution matfiskanlegg, Hofseth avd. Tafjord postsmoltanlegg og AquaGen Profunda stamfiskanlegg. På alle disse prosjektene er Artec Aqua totalentreprenør, og Artec Aqua Hybrid System er teknologien som benyttes, sier Artec Aquas admininsterende direktør Ingegjerd Eidsvik til LandbasedAQ.

Første store milepæl i boks

Matfiskanlegget de for tiden bygger for Salmon Evolution på Indre Harøy, hadde i slutten av mars sitt første settefiskinnlegg, og fisken ser ut til å trives i anlegget. Eidsvik sier hun er stolt over arbeidet de har gjort i prosjektet hittil.

- I mars i år hadde vi første store milepæl på tid og kost. Kunden overtok de første karene og fisk ble satt inn i anlegget. I en til dels krevende tid med covid-19 og krigen i Ukraina er dette noe vi er svært fornøyde med å ha oppnådd. Første byggetrinn består av 12 kar, hver på 5000m3. Parallelt med at kunden nå har drift i første del av anlegget bygger vi videre på den resterende delen, opplyser hun.

Selskapet er også godt underveis i prosjektet de utfører for Aquagen Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune.

- Her bygger vi et stamfiskanlegg, hvor første del av prosjektet ble overlevert til kunden i starten av mai. Nå er det klart for at byggherre kan starte modningsprosessen i modningshallen, slik at rognen er klar for innlegg når vi overleverer rognhallene som del to av prosjektet. Det skjer etter planen i sommer, avslører Eidsvik.

Profunda er i dag et landbasert anlegg for produksjon av stamfisk av laks. Så langt har anlegget tatt hånd om produksjon fra smolt på 100 g til stamfisk på 12-15 kg. Med den nye utbyggingen vil Profunda bli et full-syklus anlegg for produksjon av landbasert rogn; det vil si at fisken går hele livssyklusen i anlegget – fra rogn til rogn.