Atlantic Sapphires anlegg i Danmark slik det så ut før brannen.
Atlantic Sapphires anlegg i Danmark slik det så ut før brannen.

Fikk forsikringsoppgjør for anlegget i Danmark
– vil ikke bruke pengene der

Atlantic Sapphire melder at forsikringsoppgjøret etter brannen i selskapets anlegg i Danmark 15. september 2021 er avsluttet.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet har ifølge en børsmelding gått med på et kontantoppgjør på DKK 180 millioner.

Bokført verdi på branntidspunktet var DKK210m (omtrent USD33m ved valutakursen i september 2021) og forsikringsprosessen har identifisert omtrent DKK30m av bygninger og utstyr som var uskadd av brannen.

I tillegg har selskapet tillatelser, en langsiktig tomteleie og fremførbart underskudd.

Selskapet opplyser at de nå står fritt til å bestemme hvordan forsikringsprovenyet skal brukes.

- Styret har besluttet at oppgjørsprovenyet skal allokeres til amerikansk drift og bygging, heter det i en børsmelding.

I mellomtiden vil styret fortsette å vurdere selskapets strategi for den danske virksomheten.

Selskapet skriver videre at deres kjernevirksomhet nå er å utvide produksjonen i USA hvor de ser den høyeste avkastningen på investeringen.

- Vi har nå sikret stabil drift i USA og er midt i en betydelig utvidelse av produksjonskapasiteten, sier de.

De mener dagens situasjon i verden understreker ytterligere viktigheten av korte verdikjeder.

- I USA er vi perfekt posisjonert for å utnytte dette. USA importerer for tiden omtrent 98 % av sitt forbruk av atlantisk laks, og selskapet tror det vil være et økende fokus og preferanse for innenlandsk produsert mat i årene som kommer, mener de.