Fra venstre: Lars Christian Vik, Petter Leon Fauske, Leif Gjelseth, Asbjørn Tråseth, Børre Waagan, Frank Edvard Vike, Johan E. Andreassen.
Fra venstre: Lars Christian Vik, Petter Leon Fauske, Leif Gjelseth, Asbjørn Tråseth, Børre Waagan, Frank Edvard Vike, Johan E. Andreassen.

MMC First Process får utvidet leveranse til Sapphires fase 2

MMC First Process får utvidet leveranse og dermed utvidet ansvar for produksjon, bærekraft og fiskevelferd på annlegget i Miami.

- En svært gledelig utvikling i dette samarbeidet sier Frank Edvard Vike – CSO i MMC First Process i en pressemelding, etter å ha mottatt den formelle bestillingen på utvidelsen av systemløsningene til Atlantic Sapphire. Utvidelsen av kontrakten som ble inngått i august 2021 betyr at MMC First Process nå skal levere hele systemet for fiskehåndtering til det landbaserte oppdrettsanlegget i Miami.

Skånsom fiskehåndtering er nøkkelfaktor

CEO i Atlantic Sapphire, Johan E. Andreassen, fremhever at Atlantic Sapphire kjenner MMC First Process godt og at de har arbeidet tett sammen de siste årene.

Andreassen sier i en kommentar at et effektivt og skånsomt system for fiskehåndtering er en nøkkelfaktor til lønnsomhet og optimal utnytting av produksjonskapasiteten i Atlantic Sapphire’s landbaserte anlegg.

Fiskevelferd gir økt kvalitet og verdiskapning.

Børre Waagan forteller at selskapets mangeårige erfaring med fiskehåndteringssystem til brønnbåter har resultert i at MMC First Process nå er svært godt rigget og posisjonert for komplette leveranser innen fiskehåndtering til landbasert oppdrett.

Han påpeker at fiskehåndtering er en svært vital del av landbasert oppdrett, mange omtaler dette som «hjertet i anlegget».

- Den beskrivelsen stemmer nok godt med det vi ønsker å bidra med avslutter Waagan.

Bærekraftig produksjon

Atlantic Sapphire sier i pressemeldingen at de har satset på denne teknologien fordi den bidrar til å sikre selskapets mål om bærekraftig produksjon.

- Systemet for fiskehåndtering fra MMC First Process inneholder ny teknologi som gjør det mulig med mer skånsom håndtering av fisken. Skånsom håndtering øker fiskevelferden. Fisken trives bedre, den vokser bedre og produksjonen vår blir enda mer bærekraftig, sier Lars Christian Vik, Fish Movement Design Engineer i Atlantic Sapphire.

- Fisken har det godt

Det ligger et et stort utviklingsarbeid bak teknologien som nå skal leveres til Atlantic Sapphire.

- Vi har gjennom forsøk og kommersielle installasjoner dokumentert at fiskevelferden blir svært godt ivaretatt med denne teknologien, sier Børre Haanes Waagan, Sales Manager Land Based Farming i MMC First Process.

Han legger til at det er et viktig prinsipp for den nye teknologien er å sørge for at hele fisken er i vann når den håndteres.

- Med skånsom forflytting, fullvannstransport og ny pumpeteknologi vet vi at fisken har det godt når den flyttes, sier Waagan til slutt.