Skagen-fond vannes ut i Atlantic Sapphire

Emisjonen i Atlantic Sapphire bringer fond under 5 %-grensen for flagging. 

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding heter det at verdipapirfond forvaltet av SKAGEN AS som eier i Atlantic Sapphire vil bli utvannet som følge av den rettede emisjonen som den landbaserte oppdretteren gjennomførte tirsdag.

-  Ved registrering av nye utstedte aksjer i Foretaksregisteret, så vil antall utstedteaksjer være 780 401 586. Dette medfører at fond forvaltet av SKAGEN blir utvannet og får sitt eierskap i selskapet redusert under 5 %, melder de.

I verdipapirhandelloven heter det bl.a at om en aksjeeiers andel av aksjer med tilknyttet stemmerett faller under 5 prosent skal dette meldes. 

 Eierskapet i aksjer vil utgjøre etter registrering 1,88 %.