Atlantic Sapphire:
Lager landbasert laks i unikt grunnvann
Homestead, Florida: Alle i den landbaserte lakseverden følger med på Atlantic Sapphire. Deres fiasko eller suksess blir fort alle andres fiasko eller suksess. Men med sitt helt spesielle grunnvann er de mer enn bare pionerer, de er også ganske unike.

Styreleder og CEO i Miami-avdelingen Johan E. Andreassen og finansdirektør og adm.dir. for morselskapet AAtlantic Sapphire ASA, Karl Øystein Øyehaug har latt LandbasedAQ komme på innsiden av det enorme landbaserte anlegget som gradvis reiser seg i Florida. Foto. Pål Mugaas Jensen

Bli med til Miami

Publisert Sist oppdatert

En god times biltur sørover fra millionbyen Miami ligger Homestead med noe mer beskjedne 65 000 innbyggere. Klimaet er som ellers i Florida, varmt og sviner mellom noen og tyve grader på vinteren til vel 30 på sommeren. Veiene er langt fra de vestlandske og svingete, de er beine som linjaler «for miles». Og i enden av en slik linjalstrek finner man hovedkontoret til Atlantic Sapphire.

Atlantic Sapphire

  • Norsk, børsnotert oppdrettsselskap som baserer produksjonen sin på landbasert lakseoppdrett.
  • Ble startet i 2010 av Johan Andreassen og Bjorn-Vegard Løvik
  • Har siden 2011 produsert laks fra det landbaserte anlegget i Hvide Sande i Danmark, men dette anlegget brant i 2021, og er ikke gjenoppbygget
  • Har siden 2020 produsert laks fra anlegget i Homestead i Miami. Produksjonskapasitet i dag er på 9500 tonn (HOG) men pågående utbygging skal ta dette til 25 000 tonn. Langsiktig mål er å bygge ut til 220 000 tonn
  • Vannkilden i Florida er grunnvann (både ferskvann og saltvann)
  • Omsatte i 2021 for 16,9 millioner dollar og hadde et nettoresultat på minus 133 millioner dollar.

Her, med våtmarksområdet Everglades som nærmeste nabo, ligger fase 1 av utbyggingen på det som skal bli verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Fase to er på god vei til å reise seg, og arealet for videre utbygging ligger klart.

Atlantic Sapphire er godt i gang med utvidelsen av anlegget som skal ta årlig produksjonskapasitet opp til 25 000 tonn (HOG). En god del av de 9,5 meter høye og 21 meter i diameter store betongtankene – totalt 36 i tallet, er allerede oppe.
Dronefoto av anlegget: Atlantic Sapphire

Johan E. Andreassen er fornøyd med fisken som nå kommer fra anlegget. – Den er vesentlig bedre enn da vi måtte produsere mens vi bygget ut fase 1, sier han.

- Vi hadde tidligere kontorer i Miami, men nå er alt blitt samlet her. Det forteller medgrunnlegger av selskapet, nå styreleder og CEO av Atlantic Sapphire USA, Johan E. Andreassen. Han tar imot Norsk Fiskeoppdrett/LandbasedAQ sammen med Karl Øystein Øyehaug, som er finansdirektør og adm. dir. for morselskapet Atlantic Sapphire ASA.

Kontorlokalene er i fase 1-bygget, som huser klekkeri, settefiskproduksjon og matfiskproduksjon for den første fasen. Slakteri og bearbeidingsfasilitetene er også samlet her.

Unik vannkilde

Men hvorfor ble alt lagt akkurat her – av alle steder i verden?

- I Norge er det vanskelig å utvide. Og USA er et enormt marked som kan ta unna mer laks. Tanken var å finne et sted å bygge på land som var nært dette markedet, så vi slapp å frakte laksen med fly. Jeg brukte tre år og besøkte 12 delstater før jeg kom over informasjon om det som ble det avgjørende. Og det er den fantastiske geologien som ligger under oss her, sier Andreassen.

På grunn av gjentatte istider gjennom historien er berggrunnen i Florida blitt lagdelt, der hvert lag er hydrologisk adskilt fra det over og det under. Det hele kalles for «Floridan aquifer», der vann fra fjellkjeden Apalchene lenger nord, presses vann nedover og sørover. På sin reise forblir det øverste laget ferskt, mens det noe lengre nede gradvis blir salt på grunn av mineraler i berggrunnen. Og under saltvannslaget finner man et porøst lag som kan ta imot store mengder «brukt» vann (Se også figur).

Skjematisk fremstilling av grunnforholdene under Florida – den såkalte «Floridan aquifer». Her hentes både ferskvann, saltvann og avfallsvann kan deponeres. Kilde: Atlantic Sapphire
Skjematisk fremstilling av grunnforholdene under Florida – den såkalte «Floridan aquifer». Her hentes både ferskvann, saltvann og avfallsvann kan deponeres. Kilde: Atlantic Sapphire

- Vi har patentert måten å benytte dette vannet. Fra ferskvannslaget henter vi vann til klekkeriet, og fra saltvannlaget henter vi vannet vi bruker i matfiskproduksjonen. Saltvannet er det ingen andre som benytter seg av. Det står under trykk og er derfor perfekt til vår bruk, forteller han.

Vannet er imidlertid relativt varmt, ca. 25-26 grader, så det må kjøles ned til 14-16 grader før det brukes. Kraftprisene i Miami er for øyeblikket ca. 70 øre/kWh og strømmen kjøpes inn fra relativt lokalprodusert atomkraft. Men målet er å kunne produsere deler av energien selv etter hvert gjennom for eksempel solceller.

Fisken som svømmer i tankene ser fin ut. Den vokser for øyeblikket til i gjennomsnitt rundt 0,2 på JEA-indeksen. Den er et egenutviklet mål som definerer kg biomasse fisken vokser per dag per kbm. Målet er det doble, som skal gi en produksjon på 9500 tonn i året i fase 1-anlegget.
Foto: Pål Mugaas Jensen.

Anlegget til Atlantic Sapphire er ikke er rent gjennomstrømmingsanlegg, det sender vannet i loop gjennom et RAS-del. Den ble i fase 1 levert av Billund Aqua. Avfallsvannet, der slammet er filtrert fra, blir sendt igjennom et 1 km dypt rør, ned gjennom både ferskvannslag og saltvannslag og helt ned til det porøse laget der det blir deponert. Her vil det rensede vannet bli ført sakte, men sikkert mot Atlanterhavet. For øyeblikket er det ca. 20 kbm vann som deponeres hvert minutt. Etter oppskalering til fase 2 vil dette volumet selvsagt endre seg betydelig.

Johan E. Andreassen ser ned i startfôringshallen der laksen lever sine første måneder.
Johan E. Andreassen ser ned i startfôringshallen der laksen lever sine første måneder.

Long and winding road

Etter at lokaliteten ble funnet i 2013, gikk det fire år før det første spadetaket ble tatt i 2017.

Allerede året etter ble de første eggene lagt inn og 28 september 2020 ble de første batchene med fisk sendt ut i markedet. Målet er å bygge opp et anlegg som skal kunne produsere 220 000 tonn i året i 2031, og så langt er det sikret vannhåndteringstillateser for opp mot 90 000 tonn.

Men veien frem dit har så langt ikke bare vært enkel.

- Oppstarten av fase 1 har ikke vært helt «smooth», for å si det forsiktig, sier Johan Andreassen.

Saltvannet som strømmer inn i tankene har brukt 20 000 år på å renne fra lenger nord på det amerikanske kontinentet og ned til Florida. Da er det selvsagt fullstendig fritt for patogener.
Saltvannet som strømmer inn i tankene har brukt 20 000 år på å renne fra lenger nord på det amerikanske kontinentet og ned til Florida. Da er det selvsagt fullstendig fritt for patogener.

Byggingen gikk tregere enn planlagt, og det medførte at man måtte starte produksjonen i et anlegg som ikke var ferdig. Det fikk konsekvenser på mange måter, inkludert hendelser med fiskedødelighet. En covid-pandemi som beslagla oksygenleveranser og en brann på anlegget i Danmark, gjorde heller ikke sakene enklere.

- Det er tungt å oppskalere når ting ikke er ferdig. Vi slakter i andre kvartal 2022 ut siste rest av den fisken som ble satt inn under disse forholdene. Vi ser nå at den fisken vi nå får frem er av mye bedre kvalitet og antas å ha en mye høyere lønnsomhet, sier han.

I første kvartal i år ble det slaktet 850 tonn (HOG). For andre kvartal er målet 1000 tonn. For hele året i år er målet omtrent 6000 tonn.

Vekstfôret får de fra Skretting Canada. Men for å smoltifisere fisken benytter de Supersmolt-fôret til Polarfeed.
Vekstfôret får de fra Skretting Canada. Men for å smoltifisere fisken benytter de Supersmolt-fôret til Polarfeed.

God miks av kompetanse

Å bygge opp et «norsk» lakseanlegg ca. 7500 km fra hjemlandet byr selvsagt på flere andre utfordringer.

- Vi har klart å skaffe oss mange gode og erfarne folk fra både Norge og Chile. Sammen med lokal kompetanse har vi satt sammen et bra team, mener han.

- Om alt fungerer som det skal er biologien enkel, og fisken oppdretter omtrent seg selv. Vi prøver å tenke prosessindustri og har for eksempel ansatt flere fulltids elektrikere. Til sammen er vi nå ca. 180 ansatte og er godt rigget for vekst.

De ansatte på anlegget er en god blanding av norske, chilenere og amerikanere.
De ansatte på anlegget er en god blanding av norske, chilenere og amerikanere.

Mer enn bare RAS

Når slike anlegg som dette beskrives fokuseres det ofte på RAS-delen av anlegget, men for Andreassen er alt det andre vel så viktig.

-RAS-delen i dette er bare 10 til 20 %. Det viktigste er å håndtere fisken. Det er stor forskjell på å flytte rundt på smolt og fem kilos fisk. Denne oppskaleringen er essensiell. Her har vi får god hjelp av våre samarbeidspartnere i MMC First Process, som jeg mener er de fremst i Norge på fiskehåndtering, sier han.

Også tankdesign, mener Andreassen er grunnleggende, og klarer ikke helt skjule en smule skepsis til de som bygger firkantete basseng for fisken.

Det er store dimensjoner. 12 slike tanker utgjør fase 1
Det er store dimensjoner. 12 slike tanker utgjør fase 1

En av fordelen han trekker frem ved å ha den unike vanntilgangen som man har, er at vannet er fullstendig fritt for fiskepatogener. Derfor trenger man heller ikke vaksinere fisken, noe som sparer den for håndtering, potensielle bivirkninger, og dropp i veksten rundt vaksineringstidspunkt.

- Vi får rognen fra Benchmarks avdeling på Island, der de produserer litt på samme måte som oss, med fisken på land og med vannforsyning fra grunnen.

Fôret er det Skretting som leverer. I dag produseres det på fabrikker i Canada og transporteres med trailer sørover. Dette vil det bli endringer på.

Fôrselskapet jobber nå med å planlegge byggingen av en fôrfabrikk på Atlantic Sapphires tomt i Homestead.

- Målet er å kun bruke amerikanske råvarer i fôret, så vi reduserer transporten. Vi skal også fase ut bruk av marint fett og protein og vil i løpet av noen år ta i bruk algemel og -olje i stedet.

Skretting planlegger å bygge en fôrfarbikk på tomten til Atlantic Sapphire i Florida. Her er representanter fra selskapet på besøk og inspiserer utbyggingen av oppdrettsselskapets fase 2 .
Skretting planlegger å bygge en fôrfarbikk på tomten til Atlantic Sapphire i Florida. Her er representanter fra selskapet på besøk og inspiserer utbyggingen av oppdrettsselskapets fase 2 .

Fase 2 i rute

Utbyggingen av fase 2 er når Norsk Fiskeoppdrett/LandbasedAQ er på besøk, godt i gang. En god del av de 9,5 meter høye og 21 meter i diameter store betongtankene – totalt 36 i tallet, er allerede oppe.

- Rundt 15 av våre egne ansatte pluss ekstern konsulentbistand jobber kun med å koordinere utbyggingen. I tillegg til de vel 300 som jobber med selve konstruksjonen. Jeg tror få er klar over de dimensjonen som dette representerer, påpeker Andreassen.

Det var som tidligere nevnt, Billund som leverte RAS-seksjonene til fase 1-utbyggingen. Nå mener Atlantic Sapphire de har så god kontroll at de vil bygge dette stort sett selv.

Utbyggingen er faktisk kommet så langt at eggene til den første fisken som skal produseres i fase-2-anlegget vil legges inn for klekking om ikke så altfor lenge. Disse individene vil dermed overføres som smolt til de nye tankene en gang i løpet av 2023.

Over 300 arbeidere er i sving med å bygge de nye tankene som skal utgjøre fase 2.
Over 300 arbeidere er i sving med å bygge de nye tankene som skal utgjøre fase 2.

Distribuerer til butikk

Fisken som så langt er produsert og prosessert ved anlegget i Homestead er stort sett distribuert til dagligvarebutikker over hele USA. For øyeblikket er det ca. 2000 utsalg som fører den såkalte «Bluehouse Salmon», som er varemerket Atlantic Sapphire har satt på fisken sin. Og prisen de får betalt er god.

- Vi klarer å hente ut en premium-pris på superior 3+ på ca. 12 USD/kg, forteller finansdirektør Karl Øystein Øyehaug. Det er han fornøyd med.

Mer modent finansmarked

Men Øyehaug skulle nok sett at markedet ville verdsette det enda mer. Selv om han bedyrer at han ikke mister nattesøvnen av en børskurs som har vakt rundt 30-40 kroner det siste halvåret, fra en topp på over 140 kr for vel et år siden. Utfordringene som Atlantic Sapphire har hatt, har påvirket flere enn bare dem selv, og mange har rapportert om noe vanskeligere tider for å hente penger til også andre prosjekter som følge av dette. «Alle» ser til Florida og hva som skjer der.

Finansdirektør Karl Øystein Øyehaug merker at både banker og investorer har opparbeidet seg mer kunnskap om hva det innebærer å drive med landbasert oppdrett av laks. Han er nå på jakt etter de siste knappe 600 millioner kroner som skal til for å fullfinansiere fase 2-utbyggingen.
Finansdirektør Karl Øystein Øyehaug merker at både banker og investorer har opparbeidet seg mer kunnskap om hva det innebærer å drive med landbasert oppdrett av laks. Han er nå på jakt etter de siste knappe 600 millioner kroner som skal til for å fullfinansiere fase 2-utbyggingen.

- Det vi imidlertid opplever er at både banker og investorene er blitt langt mer kunnskapsrike når det kommer til landbasert produksjon av laks. Vi har til nå klart å hente rundt 4 milliarder kroner til utbygging og tror markedet vil fortsette å være mer på å oppskalere, sier han.

I forbindelse med den siste månedsoppdateringen fra selskapet opplyste de at av et totalbudsjett på 225 millioner dollar for fase 2, er 161 sikret og 64 millioner dollar gjenstår. De pengene virker det ikke som et er bekymring for ikke skal falle på plass.

- Det er ikke bare vi som jobber med dette som har tro på vårt prosjekt med å produsere bærekraftig og sunn mat. Det er det også et økende antall investorer som også har, konkluderer Øyehaug.

I resepsjonen står det lille, signerte treflyet som Gustav Witzøe gav i forbindelse med åpningen av anlegget. Det skulle symbolisere fraktmåten man sparer seg for ved å produsere i USA for det amerikanske markedet.
I resepsjonen står det lille, signerte treflyet som Gustav Witzøe gav i forbindelse med åpningen av anlegget. Det skulle symbolisere fraktmåten man sparer seg for ved å produsere i USA for det amerikanske markedet.