For bare en måned siden var ledelsen i Mork Rensefisk positive til fremtiden. I dag får selskapet bostyrer på besøk og anlegget er tomt.

Rensefiskselskap konkurs - knekket av sykdom 

Tross optimisme for en måned siden, er Mork Rensefisk nå rammet av så store økonomiske utfordringer at de har begjært oppbud. 20 ansatte står i fare for å bli oppsagt.

Publisert Sist oppdatert

Mork Rensefisk AS,  et datterselskap av Skjerneset-Gruppen,  ble stiftet i 2019 og produserer berggylteyngel. 

Tall LandbasedAQ fikk tilgang til i oktober viste at selskapet hadde i 2022 negativ egenkapital og midlertidig presset likviditet. Mork Rensefisk sitt årsregnskap viste da et underskudd på 25,3 millioner kroner. 

Styret mente den gang at utsiktene til lønnsom drift og positiv kontantstrøm på kort og lang sikt var gode. 

Daglig leder Øyvind Mølmann sa den gang at selskapet var i ferd med å å gjøre store fremskritt i denne delen av oppdrettsnæringen. 

Konkurs

Knapt en måned senere har altså selskapet åpnet for konkurs.

- Vi avla et regnskap under forutsetningen av å gå inn i et konsern i midten av september, og så står vi her nå i midten av november og har begjært oppbud. Det er en veldig rask negativ utvikling, og det er forferdelig, sier daglig leder Øyvind Mølmann til LandbasedAQ.

Ifølge Mølmann hadde selskapet en etterspørsel to til tre ganger høyere enn hva de klarte å produsere. Dette var en trend de skulle jobbe med å snu.

- Vi har både tatt inn helt nyklekte larver, som er to dager gamle, men vi har også tatt inn "weanede" larver fra en annen leverandør. De sistnevnte, har vært en katastrofe og har gitt oss et tap på ca. 10 millioner kroner, forteller han.

Likevel var dette noe selskapet skulle tåle. Høstklekkingen var nå i gang og Mork Rensefisk hadde forventninger om å få inn 8-10 millioner larver fra to leverandører. I begynnelsen av oktober ble det klart at selskapet kun ville få inn 1,5 millioner larver. Dette bortfallet av larver ville resultert i 10-12 millioner til i mindre omsetning.

Men aldri så galt, for så ble de rammet av en ny katastrofe som ville blitt betydelig verre om de hadde hatt mer fisk.

Måtte destruere fisk for 12 millioner

- Vi behandlet fisken og hadde forhåpning om å redde dette både hos kunden og oss selv. Men verken den første eller den andre kuren ga ønsket effekt.

I midten av september hadde selskapet fisk i anlegget for ca. 12 millioner kroner. Dette skulle leveres til kundene fortløpende hvor første last ble levert 22. september, etterfulgt av en ny last 27. september. Så kommer beskjeden.

- Etter ti dager, kanskje to uker så ringer kunden vår oss. Han forteller at fisken har overdødelighet og noe må være galt. Vi hadde foreløpig ikke sett noe dødelighet hos oss og begynner da å ta prøver av anlegget. 

Det viser seg at Mork Rensefisk har fått den dødelige bakterien Aeromonas salmonicida som gir atypisk furunkulose i deler av anlegget. Den 12. oktober starter selskapet og kunden behandling av fisken med antibiotika.

- Vi behandlet fisken og hadde forhåpning om å redde dette både hos kunden og oss selv. Men verken den første eller den andre kuren ga ønsket effekt. Da måtte både vi og kunden trekke konklusjonen at vi måtte destruere fisken. Torsdag 2. november ble fisken destruert. Det betyr at i stedet for at vi hadde fisk for 12 millioner, så hadde vi fisk for null. Kunden betalte ikke for dette, og vi får ikke solgt resten av fisken, forklarer han.

- Det skjer så jævlig fort

Nå er anlegget tomt, og man holder på å vaske det ned og desinfisere. Mølmann sier det per dags dato ikke er konkludert med sikkerhet hvordan bakterien havnet i anlegget. Bakterien finnes naturlig i sjø, og ettersom den bare ble funnet ved deler av anlegget, antar Mølmann at den ikke har kommet seg gjennom anleggets filtersystem.

- Har vi kjøpt larver som har dette? Har det kommet med stamfisken som vi har fisket vill, har noen brutt karantenereglene hos oss? Eller er det noen som har kommet på besøk fra et annet anlegg og har tatt med seg bakteriene inn? Det er spørsmålene vi stiller oss nå, sier han.

Til ettertanke sier Mølmann at hvis leveransen til høstklekkingen hadde vært like stor som de hadde håpet, kunne tapet vært dobbelt så stort.

- Dette skjer over natten og forutsetningene for selskapet endres vesentlig. Det går så jævlig fort. Vi har prøvd å finne løsninger med bank, hovedeier og kunder, uten å finne en helhetlig løsning som fungerte innenfor den tidsfristen som styret satte. Da begjærte vi oppbud på onsdag kveld. Det er forferdelig trist. 

- Jeg har hatt stor tro på selskapet så sent som for en måned siden, og så har det bare akselerert i feil retning. Jeg må bare si at vi har prøvd alle mulige ting, men vi har ikke greid å redde selskapet. Det er veldig, veldig trist. Der står vi akkurat nå.

Opp til bostyrer

Mork Rensefisk har rundt 20 ansatte, som nå muligens må gå. Mølmann sier de får besøk av bostyret i dag og at det nå er opp til dem å snakke med banken og si om anlegget bør holdes i gang.

- Det er en del ting vi bør gjøre for å sikre verdien for banken. For om anlegget kan gjenåpnes, kan det selges for en høyest mulig pris, så det er i deres interesse. Dette er spesialbygd. Hvis du slukker og lukker nå og sender bort de ansatte, så mister du kompetansen. 

Mølmann sier han vil anbefale bostyrer å henvende seg til de største leverandørene og kundene selskapet har og høre om de ønsker å videreføre selskapet og overta dette fra et konkursbo. 

- Hvis du slår av strømmen og anlegget fryser og rørene sprenges, eller du ikke vasker det ned og desinfiserer det ordentlig, så får du antageligvis ikke gjenåpnet. Det er det som har vært styret og eierne sin hodepine, det blir jo nå fort banken sin hodepine. Så vi håper de er i stand til å tenke rasjonelt i den fasen her, da går det forhåpentligvis også bra med de ansatte, sier han avslutningsvis.