Måndag føremiddag var denne gjengen på jobb hjå Rosendal Tilvekstsenter. No må dei enten akseptera at arbeidsplassen vert flytta til Austevoll, eller finna noko anna å gjera. F.v: Tormod Øverland, Oddmund Soldal, Andreas Fossberg, Jakob Gjerde og vikaren Jonas Klette Hansen.
Måndag føremiddag var denne gjengen på jobb hjå Rosendal Tilvekstsenter. No må dei enten akseptera at arbeidsplassen vert flytta til Austevoll, eller finna noko anna å gjera. F.v: Tormod Øverland, Oddmund Soldal, Andreas Fossberg, Jakob Gjerde og vikaren Jonas Klette Hansen.

- Nedlegginga kom som eit granatsjokk

Lerøy Sjøtroll har bestemt at dei legg ned tilvekstsenteret i Rosendal til våren, og legg drifta til Austevoll. Grunnen er at dei ynskjer å samle all fôring under eitt tak.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag ettermiddag i førre veke kunne lokalavisa Grenda avsløra at Rosendal Tilvekstsenter skal leggjast ned. Dermed må ti fast tilsette og seks vikarar finna seg anna arbeid eller vera med på flyttelasset til Austevoll.

Fôringssenteret, som vart etablert i 2017, held til i Fjordglytt-bygninga midt i sentrum i Rosendal i Kvinnherad kommune.

Dagleg leiar Nina Møgster i Lerøy Sjøtroll fortel dei er opptekne av å få med seg den gode kompetansen dei har på dagens tilvekstsentre inn i det nye. - Dei tilsette vil få tilbod om jobb på det nye tilvekstsenteret, seier ho.
Dagleg leiar Nina Møgster i Lerøy Sjøtroll fortel dei er opptekne av å få med seg den gode kompetansen dei har på dagens tilvekstsentre inn i det nye. - Dei tilsette vil få tilbod om jobb på det nye tilvekstsenteret, seier ho.

Via store TV-skjermar fjernstyrer dei tilsette fôring av oppdrettsfisk på fleire anlegg. Lerøy Sjøtroll har liknande senter på Storebø i Austevoll, Vik på Sotra og Skafto på Osterøy. Selskapet har no bestemt at alt av denne aktiviteten skal samlast hjå fyrstnemnde til våren.

Dagleg leiar i Lerøy Sjøtroll Nina Møgster seier til Grenda at dette vil selskapet gjere for å skape det beste og største kompetansemiljøet for fôring langs Norskekysten.

- Fôring og tilvekst er kjernen i vår verksemd og med denne endringa får vi lyfta dette arbeidet endå meir. Me opererer i ein bransje med stadige endringar i rammevilkår, og må kontinuerleg gjere grep for å auke konkurransekrafta vår og vere posisjonert for ei enda tøffare framtid, opplyser Møgster.

Endringa vil tre i kraft i løpet av våren 2023, men alle detaljane er ikkje klare enda.

- Me er opptekne av å få med oss den gode kompetansen me har på dagens tilvekstsentre inn i det nye. Dei tilsette vil få tilbod om jobb på det nye tilvekstsenteret. Selskapet vil strekkje seg langt for å leggje til rette med ordningar som gjer det mogleg å fortsetje i jobben trass lengre reiseveg, skriv Møgster.

Eit pennestrøk

Dei tilsette i Rosendal vart varsla i eit Teams-møte på onsdag i førre veke. Men det var slett ikkje det dei trudde møtet skulle handla om.

- Det var eit granatsjokk. Det var ikkje dette me forventa då me såg møteinnkallinga, seier Andreas Fossberg frå Dimmelsvik som jobbar ved tilvekstsenteret.

Oddmund Soldal er ein av operatørane som har vore med siden oppstarten i 2017 og trives godt bak spakene. - Meldinga no kom veldig brått på. Eg fekk ei kjensle av lettare lammelse, fortel Oddmund Soldal frå Uskedalen til Grenda. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.
Oddmund Soldal er ein av operatørane som har vore med siden oppstarten i 2017 og trives godt bak spakene. - Meldinga no kom veldig brått på. Eg fekk ei kjensle av lettare lammelse, fortel Oddmund Soldal frå Uskedalen til Grenda. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

- Vi trudde det skulle handla om endra arbeidstidsordning, utdjupar Jakob Gjerde frå Mauranger.

Samstundes vedgår eit par av kollegaene at dei hadde gjort seg nokre tankar om at noko kunne skje på eit eller anna tidspunkt.

– Me har jo tenkt at dei kanskje ville skrumpa inn frå fire til to tilvekstsenter, men det er berre noko me har snakka om internt her. Meldinga no kom veldig brått på. Eg fekk ei kjensle av lettare lammelse, fortel Oddmund Soldal frå Uskedalen.

– Men det var litt som frykta, analyserer Tormod Øverland.

Han flytta heim til Åkra tidlegare i år etter å ha vore busett fleire år i nettopp Austevoll.

Femårskontrakt

Karane er spesielt overraska over nedlegginga sidan Lerøy Sjøtroll berre for nokre månader sidan skreiv ny femårs kontrakt på leige av lokala i Rosendal.

– Så då tenkte vi at vi i alle fall skulle bli verande her i fem år til, men slikt kan bli endra med eit pennestrøk, seier Oddmund Soldal.

Ifølge Jakob Gjerde skjedde det same med settefiskanlegget i Mauranger, der han jobba fram til for tre år sidan.

– Der òg hadde dei nett forlenga med fem år, før det plutseleg vart bestemt å leggja ned, skyt han inn.

Frå Rosendal sentrum vert fôring av oppdrettsfisk på mange anlegg rundt omkring fjernstyrt.
Frå Rosendal sentrum vert fôring av oppdrettsfisk på mange anlegg rundt omkring fjernstyrt.

To alternativ

Dei tilsette vil levera sine innspel til leiinga i selskapet, men reknar med at kampen om å behalda avdelinga i Rosendal er tapt.

– Me kan surmula så mykje me vil, men det kjem ikkje noko ut av det. Dessutan trur eg det har skjedd mykje i kulissane i lengre tid, utan at me har fått vita om det. Me skal ha besøk av HR (personalavdelinga) den 24. oktober. Då skal dei presentera fleire detaljar om kva som skjer, og me skal fortelja meir om kva me kan få til med flytting til Austevoll. Me sit jo mykje og synsar no, men kanskje etter den 24. har vi fått eit heilt anna syn på ting, filosoferer Soldal.

Dei tilsette i Rosendal jobbar i dag etter ein 12-9 turnus, det vil seia at dei er på arbeid 12 dagar i strekk, etterfølgd av ni dagar fri. Fram til mars kan dei halda fram med det. Spørsmålet deretter er kor mange som får tilbod om jobb i Austevoll, og kor mange som eventuelt vil takka ja.

- Det vil nok variera etter kva livssituasjon den einskilde har, seier Oddmund Soldal.

Galgenhumor er viktig i krevjande tider, det syner også att på tavla hjå Rosendal Tilvekstsenter.
Galgenhumor er viktig i krevjande tider, det syner også att på tavla hjå Rosendal Tilvekstsenter.

- Vi er blitt førespegla to alternativ. I utgangspunktet ynskjer selskapet helst å ha folk som jobbar vanleg dagtid, men det vil òg koma tilbod om nokre 7+7 stillingar (sju dagar på og så sju dagar fri). Kanskje vert det fem-seks slik stillingar? Men eg reknar ikkje med det vert aktuelt for alle, opplyser Tormod Øverland.

- Fått sparken

Ein som meir eller mindre har bestemt seg for å takka nei er Andreas Fossberg. Han tykkjer nedleggingsbeskjeden kom som eit «slag under beltestaden».

- Eg har indirekte fått sparken. Eg skal venta og sjå kva som skjer den 24, men det skal veldig mykje til for at dei kan laga eit opplegg som gjer at eg kan jobba på Austevoll. Slik stoda er for meg no, er ikkje det aktuelt, kommenterer han.

Gjengen hadde vona å kunna fortsetja i Rosendal, og meiner det er gode argument for det.

- Å få alle desse lokalitetane samla i Austevoll, vil krevja ein viss logistikk. At Austevoll no skal vera episenteret vårt, tykkjer eg er unaturleg, seier Tormod Øverland.

- Rosendal ville vore midt i blinken. Me er dessutan det billegaste tilvekstsenteret å driva, understrekar Jakob Gjerde.