Går fra tradisjonell smoltproduksjon til spesialproduksjon:

Osland-konsernet har valgt å omgjøre Sygna settefiskanlegg til stamfisk.

Skal ha fokus på stamfiskrekrutter og FoU-grupper

Osland Genetics bygger settefiskanlegg på Sygna om til stamfiskrekrutt-anlegg, som en del av økt satsing på avl- og genetikk.

Publisert Sist oppdatert

Osland har siden 1963 utviklet og bevart Norges eldste stamme av regnbueørret, nå gjennom selskapet Osland Genetics. 

Daglig leder Thoralf Solberg i Osland Genetics sier til LandbasedAQ at Osland-konsernet tok en fot i bakken for en tid tilbake, der de valgte å satse på kun ørretproduksjon, samt satse ytterligere på genetikk og avlsprogrammer. Som en del av denne prosessen innlemmet de også Osland Stamfisk inn i Osland Genetics.

Osland Genetics:

  • Osland Genetics  har kontor i Bjordal i Høyanger kommune og har lokaliteter med fisk i Høyanger kommune i Sogn og Vindafjord i Rogaland.
  • Osland Genetics er en del av Osland konsernet, som også består av Osland Havbruk, og Osland Settefisk. 
  • Det er cirka 65 ansatte i konsernet, derav 15 ansatte i Osland Genetics etter innlemmelsen av Sygna. 

- Det er spennende at de ville legge enda mer ressurser i avl og genetikk for selskapet, og at de vil bare satse på ørret. Derfor har de også valgt å omgjøre settefiskanlegget på Sygna til et stamfiskanlegg, som skal spesialisere seg på å kunne produsere stamfisk rekrutter, og spesialgrupper for å få de beste individene til rognproduksjonen. 

Thoralf Solberg, daglig leder for Osland Genetics. Her er han foran selskapets lokaler i Bjordal, der de holder på med mye arbeid.

Stor ombygging

Selskapet holder på med en ganske vesentlig ombygging og utbygging av produksjonsfasilitetene i Bjordalen. 

- Her gjør vi blant annet både en utvidelse av produksjonskapasiteten, samt arbeider med tilgang på en ny vannkilde. Vi har mange ting som vi jobber med, men som vi ikke er kommet helt i mål med ennå. Det er også en utfordring at byggingen skjer samtidig som vi skal tilby markedet rogn. Vi må ha en godt planlagt tempoplan, så det har vi veldig fokus på for tiden, sier han. 

Andreas Berge skal lede det nye stamfiskanlegget til Osland Genetics på Sygna.

- Vil ha rogn året rundt

Solberg er glad for satsingen til Osland, og mener det viktigste for dem er å få god utnyttelse av de produksjonskapasitetene som de har og nå bygger om. 

- En av de viktige satsingene for oss, og da gjelder det ikke bare i år, er å være tilgjengelig i markedet med rogn større deler av året. 

Ørretrogn har tradisjonelt vært tilgjengelig i markedet, fra rundt januar til april/mai, og det mener Solberg ikke er bra nok.

- Kundene ønsker rogn hele året. Spesielt de nye store settefiskanleggene og matfiskanleggene som bygges opp nå, ønsker stabil produksjon gjennom hele året, og da er de avhengige av å legge inn flere batcher fordelt utover størstedelen av året. De skal gjerne ha inn tre, fire eller fem innlegg i løpet av ett år, sier han. 

Osland Genetics har blant annet Hima Seafood sitt ørretanlegg som ny kunde. 

- De kommer til å få et flott anlegg i Rjukan, og de er avhengige av å få rogn tilgjengelig hele året, og dette ønsker vi å bidra med å få til. Vi er veldig fornøyde med å ha blitt valgt som leverandør til selskapet, og leverte 5. januar et parti med 420 000 Osland øyerogn, og leveransen gikk veldig fint, sier han. 

To ulike stammer

Osland Genetics har to stammer som de driver et avlsprogram på.

- Osland-stammen har vært med fra starten og er en fisk vi er veldig stolte av. Den er en veldig flott fisk, som er robust og sterk, samtidig som den blir sent kjønnsmoden. 

Selskapet overtok i 2018 Ilsvåg-stammen, etter at Osland Stamfisk AS og Ilsvåg Holding AS i fire år hadde samarbeidet om utvikling og avl på denne stammen. Dette gjør at Osland Genetics nå sitter med to separate familiebaserte avlsprogram som begge utvikles i samarbeid med et team fra Nofima.

- Robusthet og håndteringstoleranse har også vært viktig i utvikling av Ilsvåg-stammen, men det er lagt noe mer vekt på vekst - noe som gjør at denne fisken normalt vil ha litt kortere tid frem til slakt. Siden den vokser raskere kan man også noen ganger erfare litt større innslag av kjønnsmodning i en gruppe. Det at vi har to genetiske poler med litt ulike egenskaper er noe vi kan utnytte og ha større diversitet i hva vi kan tilby kundene våre, påpeker han.

- Sparer en del problemer

Osland-gruppen slaktet den siste laksen høsten 2023, og har nå kun ørret i sjø.

Solberg sier de også trengte å få inn en ny person på avl og FoU, fordi Andreas Berge som hadde dette ansvaret før, skal lede stamfisksatsingen på Sygna.

- Han er en veldig dyktig kar og kjenner selskapet godt, og vet hva vi trenger for å lykkes, sier Solberg. 

Les også: Hun er ny fagkoordinator for avl og FoU

Solberg sier at omleggingen som Osland-gruppen har gjort mot ørret har vært svært positivt for dem. 

Osland-konsernet har valgt å kutte ut laks, og satse fullt ut på ørret. Nå produserer Osland Genetics ørretrogn basert på to ulike stammer.

- Det er mange problemer som vi ikke har på ørret som vi har hatt på laksen, 0g det er veldig positivt. Alle oppdrettere ønsker jo å drive med friske dyr, så vårt valg om å gå for regnbueørret har frigjort oss for en god del problemer som vi er veldig glade for å slippe, sier Solberg. 

Han påpeker at 99 prosent av FHF-prosjektene til nå har vært på laks, men at det heldigvis nå begynner å komme flere prosjekter på ørret, som de er glade for å være med på. 

- Laksen og ørret er på mange måter like, men de har mange ulikheter også, som det bør forskes mer på. For eksempel inkuberingstemperatur på rogn og temperatur i tidlig livsfase. Her har disse to artene sannsynligvis ganske ulike preferanser, men vi vet på dette tidspunkt for lite om eksempelvis grenseverdiene.

Solberg mener det er et stort marked for ørret, og mener det er synd at regnbueørret produsert i Norge ofte kan forveksles med porsjonsørreten som produseres i jord-dammer eller tilsvarende. 

- Ørreten som er produsert hos Osland er over fire kilo, blank og fin og knallrød på innsiden. Kvaliteten på de to fiskene er jo natt og dag. Men vi tror at hvis vi leverer et godt produkt over tid så er det stadig flere som vil velge å kjøpe vårt produkt, sier han avslutningsvis.