Bakkafrost sitt nye settefiskanlegg på Strond på Færøyene har en karkapasitet på 29 000 kbm, noes om er 40 ganger større enn for eksempel settefiskanlegget de har ved Barvas i Skottland. Anlegget kjører RAS med 99,7% resirkulering.
Bakkafrost sitt nye settefiskanlegg på Strond på Færøyene har en karkapasitet på 29 000 kbm, noes om er 40 ganger større enn for eksempel settefiskanlegget de har ved Barvas i Skottland. Anlegget kjører RAS med 99,7% resirkulering.

Slik er storsmoltstrategien til Bakkafrost - skal bygge anlegg for flere milliarder kroner

Bakkafrost har i flere år hatt en klar strategi om å øke smoltstørrelsen for å bedre både fiskehelse og ytelse. Etter at de kjøpte seg opp i Skottland har de overført tankegangen dit, og i de kommende årene skal de bygge flere nye, moderne, RAS settefiskanlegg.

Publisert Sist oppdatert

Storsmoltstrategien skal ifølge selskapet redusere biologisk risiko, øke produksjonseffektiviteten og muliggjøre vekst. Strategien tillater ensommers-sykluser.

I tredjekvartalsmeldingen som kom tirsdag 8. november skriver de at de har hatt svært gode resultater på Færøyene, men ikke fult så gode i Skottland.

- Den sterke biologiske ytelsen i den færøyske oppdrettsvirksomheten sett i tidligere kvartaler har fortsatt også i dette kvartalet. Nivåene av lakselus har blitt opprettholdt på et rekordlavt nivå for dette kvartalet, og den lave dødeligheten har også fortsatt i dette kvartalet.

På Færøyene er de godt i gang med å utvide sine settefiskanlegg og arbeidene på anleggene på Nordtoftir og Glyvradal går ifølge selskapet etter planen og vil starte driften i henholdsvis 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023.

Til sammen vil disse kapasitetsutvidelsene øke smoltproduksjonskapasiteten på Færøyene med rundt 6,5 millioner smolt à 500g og er viktige milepæler for å oppfylle Bakkafrosts mål om å bygge en årlig produksjonskapasitet for smolt på Færøyene på over 23 millioner smolt à 500g i 2026.

Bakkafrost sin plan for utvidelse av settefiskanlegg på Færøyene.
Bakkafrost sin plan for utvidelse av settefiskanlegg på Færøyene.

I Skottland har oppdrettsforholdene i 3. kvartal 2022 fulgt det normale sesongmønsteret med betydelige biologiske utfordringer og høyere dødelighet. Spesielt Loch Fyne og East Lewis & Harris-områdene har blitt berørt og lidd av økt dødelighet, høyere enn forventet og forårsaket av ulike årsaker, som f.eks. som gjellerelaterte problemer.

- Den biologiske risikoen i Skottland er fortsatt høyere enn på Færøyene, men forventes å bli transformert med implementeringen av Bakkafrosts strategi for storsmolt. Som vist på Færøyene vil stor høykvalitets og robust smolt ha en lavere risikoeksponering i det marine miljøet på grunn av kortere produksjonssykluser i havet.

Dette forventes å redusere den biologiske risikoen i Skottland betydelig og er hjørnesteinen i snuoperasjonen av oppdrettsvirksomheten i Skottland.

- Derfor er det Bakkafrosts høyeste prioritet i Skottland å bygge nye moderne settefiskanlegg. Den pågående utvidelsen av Applecross-klekkeriet går bra og vil nå en viktig milepæl innen utgangen av dette året når Applecross 4-utvidelsen forventes å være fullført, melder de.

Bakkafrost sin plan for utvidelse av settefiskanlegg i Skottland.
Bakkafrost sin plan for utvidelse av settefiskanlegg i Skottland.

Det første partiet med storsmolt levert fra Applecross 4 er planlagt for 2. kvartal 2023 og vil bidra til å øke gjennomsnittsvekten og kvaliteten på smolten som er lagret i Skottland i 2023.

Full kapasitet til Applecross-klekkeriet, inkludert de neste utvidelsene, vil skje i midten av 2024, noe som bringer den samlede årlige produksjonskapasiteten fra Applecross til rundt 10 millioner smolt på rundt 500g.

I tillegg planlegger Bakkafrost å bygge tre store settefiskanlegg til i Skottland (se også lengre nede i saken). Dette vil øke den totale årlige produksjonskapasiteten opp til rundt 18 millioner smolt på rundt 500g i 2026.

Men selv om man langt fra er i mål med storsmoltstrategien i Skottland, vokser den gjennomsnittlige vekten ved utsett. I 3. kvartal 2022 var gjennomsnittsvekten av utsatt smolt i Skottland 107 g, som er 9 % høyere enn i 3. kvartal 2021.

Smoltutsetting

For inneværende år (2022) regner Bakkafrost med å sette ut rundt 14,5 millioner storsmolt på Færøyene og rundt 10,8 millioner smolt på rundt 110 g i Skottland.

Gjennomsnittsvekten av smolten satt ut i Skottland i 2023 forventes å øke til rundt 150-175 g.

- I 2023 vil antallet utsatt smolt være lavere enn tidligere år da det fokuseres på å stabilisere driften før volumet økes. I så måte er smoltkvaliteten viktigere enn det frigjorte volumet, skriver de.

Applecross-anlegget i Skottland før utvidelsen.
Applecross-anlegget i Skottland før utvidelsen.
Applecross-anlegget i Skottland under utvidelse.
Applecross-anlegget i Skottland under utvidelse.

Investeringer

På kapitalmarkedsdagen 14.-15. september 2021 annonserte Bakkafrost en investeringsplan på 6,2 milliarder DKK (ca. 8,5 mrd NOK) for 2022-2026. Nesten en tredjedel av dette er planlagt brukt på settefiskanlegg.

- Investeringene vil muliggjøre transformasjon av virksomheten i Skottland og gi bærekraftig vekst på Færøyene så vel som Skottland. Hovedformålet med investeringene i Skottland er å gjenskape Bakkafrosts vellykkede operasjon på Færøyene.

Bakkafrost vil bygge tre store energieffektive settefiskanlegg i Skottland, noe som muliggjør implementering av Bakkafrosts strategi for storsmolt og gir en årlig produksjonskapasitet på over 18 millioner smolt ved 500g.

- Å ha stor smolt i Skottland vil endre ytelsen, redusere den biologiske risikoen og øke slaktevolumet. I tillegg til å bygge settefiskkapasitet, planlegger Bakkafrost å bygge et nytt prosessanlegg for å styrke prosesseringsevnen og øke fleksibiliteten i driften.

Bakkafrost sier de også vil investere i mer servicefartøykapasitet for å bedre redusere biologisk risiko.

Med de nye, planlagte utvidelsene i Skottland ønsker man år for år å tette gapet mellom denne regionen og Færøyene når det kommer til størrelse på fisk ved utsett.
Med de nye, planlagte utvidelsene i Skottland ønsker man år for år å tette gapet mellom denne regionen og Færøyene når det kommer til størrelse på fisk ved utsett.