Utbyggingen av Bakkafrosts settefiskanlegg Applecross i Skottland går for fullt, men er per mai 2023 et par måneder forsinket.
Utbyggingen av Bakkafrosts settefiskanlegg Applecross i Skottland går for fullt, men er per mai 2023 et par måneder forsinket.

Bygger ut settefiskkapasitet for fullt på Færøyene, men litt forsinket i Skottland

Utvidelsene av settefiskanleggene Norðtoftir og Glyvradal på Færøyene er nå i drift. Til sammen øker disse kapasitetsutvidelsene produksjonskapasiteten for smolt på Færøyene med rundt 6,5 millioner smolt à 500g. i Skottland er man forsinket med et par måneder.

Publisert Sist oppdatert

Utvidelsen på Færøyene er ifølge selskapets førstekvartalsmelding viktige milepæler for å oppfylle Bakkafrosts mål om å bygge en årlig produksjonskapasitet for smolt på Færøyene på over 23 millioner smolt à 500 g i 2026.

Også i Skottland gjøres det grep når det kommer til smoltproduksjon. Selskapet innser at Bakkafrost Skottland fortsatt er utsatt for høyere biologisk risiko enn på Færøyene.

- Risikobildet forventes å endres gradvis etter hvert som Bakkafrosts strategi for storsmolt materialiserer seg i Skottland. Som vist på Færøyene vil stor smolt av høy kvalitet ha en lavere risikoeksponering i det marine miljøet på grunn av kortere produksjonssykluser i havet og robustheten til smolten, skriver de.

Derfor er det Bakkafrosts høyeste prioritet i Skottland å bygge nye moderne settefiskanlegg.

- Den pågående utvidelsen av Applecross-anlegget skrider frem, men litt forsinket, og Applecross-4-utvidelsen forventes å være operativ med fisk i tankene i mai 2023 - 2 måneder etter planen.

Det første partiet med stor smolt levert fra Applecross-4 er planlagt i 3. kvartal 2023 – ett kvartal senere enn planlagt og vil bidra til å øke gjennomsnittsvekten og kvaliteten på smolten som er satt ut i Skottland i 2023.

Full kapasitet til Applecross- anlegget, inkludert de neste utvidelsene, vil være i drift i midten av 2024, og bringer den samlede årlige produksjonskapasiteten fra Applecross til rundt 10 millioner smolt på rundt 500g.

Fra byggingen av Bakkafrosts settefiskanlegg Applecross i Skottland per mai 2023.
Fra byggingen av Bakkafrosts settefiskanlegg Applecross i Skottland per mai 2023.

Øker vekten på smolten

I 1. kvartal 2023 var gjennomsnittsvekten av utsatt smolt i Skottland 111 g, som er 9 % høyere enn i 1. kvartal 2022.

Bakkafrost planlegger å bygge til sammen 3 store settefiskanlegg i Skottland, noe som vil øke den totale årlige produksjonskapasiteten til rundt 18 millioner smolt på rundt 500g i 2026.

Smoltutsetting i år

Bakkafrost regner med å sette ut rundt 16 millioner storsmolt i 2023 på Færøyene og rundt 9,6 millioner smolt i Skottland. Antall og gjennomsnittsvekt av smolt som settes ut er nøkkelelementer for å forutsi Bakkafrosts fremtidige produksjon.

Gjennomsnittsvekten av smolten satt ut i Skottland i 2023 forventes å øke til rundt 150-175g. I 2023 vil antallet utsatt smolt være lavere enn tidligere år da det fokuseres på å stabilisere driften før volumet økes.

- I så måte er smoltkvaliteten viktigere enn det frigjorte volumet, påpeker de..

Det første partiet med stor smolt levert fra Bakkafrosts Applecross-4 er planlagt i 3. kvartal 2023 – ett kvartal senere enn planlagt. Denne fisken går i avdelingen Applecross 2 og skal flyttes til Applecross 4 i løpet av mai.
Det første partiet med stor smolt levert fra Bakkafrosts Applecross-4 er planlagt i 3. kvartal 2023 – ett kvartal senere enn planlagt. Denne fisken går i avdelingen Applecross 2 og skal flyttes til Applecross 4 i løpet av mai.