Baring satser i første omgang på postsmolt. Fult utbygget vil anlegget koste opp mot fem milliarder kroner.

Baring starter bygging på Sørlandet. Og de har valgt seg RAS-leverandør

Baring Group forteller at de er klare til å gå i gang med første byggetrinn av Norges sørligste landbaserte oppdrettsanlegg, i Farsund.

Publisert Sist oppdatert

– Vi kan bekrefte at spaden går i jorden før sommerferien, og allerede fra neste høst skal vi levere 1200 tonn postsmolt årlig, klare for utsetting i sjø hos oppdrettere langs kysten, sier administrerende direktør i Baring Farsund, Kjell Rege, i en pressemelding.

Teknologien til anlegget leveres av Optiras AS og skal bygges på verftet til Leirvik AS på Stord. 

– Den patenterte løsningen adresserer flere av de kjente utfordringene knyttet til RAS-anlegg, blant annet fiskehelse og dødelighet. Samtidig vil energiforbruket reduseres med mer enn 50 prosent sammenlignet med de fleste av dagens RAS-løsninger, forteller Baring.

Kjell Rege er administrerende direktør i Baring Farsund.

Om Baring Farsund

  • Baring Group eier Baring Farsund
  • Ferdig utbygd skal det landbaserte anlegget i Lundevågen i Farsund produsere 24 000 tonn postsmolt og/eller matfisk. Selskapet har godkjent tillatelse for produksjon, og har også nødvendige tillatelser til igangsetting.
  • Total investering i anlegget er anslått til mellom fire og fem milliarder kroner, med byggestart i 2024 og med produksjonsstart i 2025.
  • Selskapet har valgt Optiras AS som RAS leverandør i den første utbyggingen i Farsund. BRG Entreprenør er valgt som bygg- og anleggsentreprenør.
  • Baring Group er hovedaksjonær i Baring Farsund. Majoritetseier i Baring Group er Ugland Seafood. Kjell Rege er administrerende direktør og styreleder er Jon Erik Reinhardsen (bildet under).

– Kontrakten med Baring Farsund AS er en milepæl i selskapets utvikling og representerer en anerkjennelse av selskapets teknologi i markedet. Samtidig vil Farsund kunne bli et referanseanlegg som vil skape interesse hos bransjefolk fra hele verden. Både Optiras AS og Baring Farsund har sterke strategiske drivere for å introdusere nye løsninger i RAS-markedet, både for teknologi og finansiering, sier Asle Lygre i Optiras AS

Ugland går tungt inn

Finansieringen av første byggetrinn skjer gjennom en emisjon i Baring Group som eier Baring Farsund.

Knut Ugland, eier Ugland Seafood sammen med Sandvikfamilien fra Fitjar. De kjøper seg nå opp i Baring Group.

Ugland-konsernet og Knut N.T. Ugland styrker seg på eiersiden gjennom det nyetablerte selskapet Ugland Seafood som nå blir majoritetseier i Baring Group.

– Akvakultur er en fremtidsrettet næring vi ønsker å ta langsiktig del i, og dette prosjektet har alle forutsetninger for å lykkes. Teknologien som skal brukes er banebrytende. Skalerbarheten i prosjektet gjør at vi kan bygge en av Norges viktigste aktører innen landbasert oppdrett i Farsund de kommende årene, sier Knut Ugland, som eier Ugland Seafood sammen med Sandvikfamilien fra Fitjar.

Starter med postsmolt

I første fase av utbyggingen vil Baring ta inn smolt på rundt 100 gram, som på anlegget skal vokse til en størrelse på 800–1000 gram. Fisken vil bli solgt til oppdrettere i Norge som kan sette dem ut i anlegg i sjø. I senere faser av utbyggingen vil Baring kunne utvide produksjonen frem til slakteklar laks.

– Plasseringen i Farsund er strategisk svært god. Brønnbåter har lett tilgang til anlegget og deretter kort vei til oppdrettere på Vestlandet. Sjøveien til kontinentet er også kort når vi etter hvert skal produsere til det europeiske matfiskmarkedet, sier Kjell Rege.

Opp til fem milliarder kroner

Total investeringsramme for fullt utbygd anlegg er anslått til mellom fire og fem milliarder kroner, og i første omgang investerer Baring nærmere 300 millioner kroner i utbyggingen de neste 12 månedene. 

Samtidig investerer Ugland Seafood 90 millioner kroner i Baring i en emisjon sammen med dagens eiere. Dette gir Ugland Seafood en eierandel på cirka 60 prosent i Baring Group, som igjen eier Baring Farsund.

Om Optiras

  • Heleid datterselskap av Searas AS som eies 50/50 av Leirvik Group AS og Searas Holding AS.
  • Leverer komplette RAS-anlegg basert på patenterte løsninger som gir stabil og svært høy vannkvalitet gjennom hele produksjonssyklusen.
  • Teknologien er demonstrert i full skala i et pilotanlegg installert hos Bremnes Seashore på Bømlo og med finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge

Flere av dagens aksjonærer investerer også ytterligere i prosjektet. Dette gjelder blant annet de nåværende majoritetseierne Lars og Roald Reme og Ole Kristoffer Torsvik, samt styreleder Jon Erik Reinhardsen og Kjell Rege. De tre førstnevnte vil eie cirka 34 prosent av Baring Group etter at ny kapital er tilført. Fra før er det også kjent at Thor Hushovd er med på investorsiden.

Ole Kristoffer Torsvik er en av majoritetseierne i Baring Group.

– Gjennom Ugland Kapital er Knut allerede medeier og en person vi har funnet tonen med. I den kapitalintensive fasen som Baring Group nå går inn i, har det vært viktig for oss å finne løsninger som gjør at vi kan innfri de store ambisjonene selskapet har sammen med folk vi kjenner og stoler på. Derfor er vi veldig glade for at Knut og Sandvik-familien viser tro på prosjektet gjennom denne emisjonen, sier Lars Reme i pressemeldingen.

Utvider styret

I forbindelse med emisjonen utvides også styret i Baring Group, der Einar Eide og Tom Rydland kommer inn. Eide har i en årrekke hatt topplederverv i Bremnes Seashore-konsernet, samt vært styreleder i postsmoltprodusenten Tytlandsvik Akva. Rydland er leder for Multiconsult sin landbaserte virksomhet, med lang erfaring fra blant annet Lerøy Sjøtroll og styreverv i oppdrettsselskaper.

– Vi er meget fornøyde med å utvide styret med mennesker som brenner for utviklingen av sjømatbransjen. Deres kompetansen gjør både styret og selskapet bedre rustet til å kunne gjennomføre våre langsiktige planer, sier styreleder Reinhardsen, som også er styreleder i Equinor.