Benchmark Genetics solgte langt flere egg i de tre siste månedene i 2022 enn de gjorde i tilsvarende periode i 2023. Men det skyldtes ifølge selskapet at andre hadde leveringsproblemer. Og selv om selskapet fikk en ILA påvisning i sitt anlegg i SAlten i januar, mener man dette ikke skal gå ut over leveringsevnen fremover for dem.

ILA-hendelsen har ikke påvirket leveringsevnen for rogn

- Hendelsen med ILA på Benchmark Genetics’ anlegg i Salten i januar har ingen innvirkning på evnen til å møte etterspørselen etter lakserogn.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Benchmark Holding i sin førstekvartalsrapport for perioden som sluttet 31. desember (avvikende regnskapsår).

Selskapet melder ellers om at de har gjort det bra innen segmentene genetikk og avansert ernæring i tråd med selskapets forventninger.

- Det er også gjort tiltak for en overgang til en ny forretningsmodell innen helse, skriver de videre.

Finansielle høydepunkter

  • Q1 FY24 inntekter var £40,5 millioner, 26 % lavere enn et spesielt sterkt Q1 FY23 (-19 % CER), men 11 % over Q4 FY23.
  • Genetikk-inntektene var £15,2 millioner, riktig nok noe mindre enn Q1 2023 (Q1 FY23: £21.4m, da selskapet kapitaliserte ekstra som følge av leveringsbegrensninger av laksegg i markedet. Selskapet solgte 86 millioner rogn mot tilsvarende 118 millioner i Q1 FY 2023.
  • Avansert ernæring genererte inntekter på £19,3 millioner, 13 % over Q4 FY23.
  • Inntekter fra helse-segmentet var på £6,1 millioner (Q1 FY23: £10,4 millioner), som var lavere enn forventet på grunn av biologiske utfordringer hos enkeltkunder, som igjen resulterte i kansellering av bestillinger av lusebehandling med Ectosan Vet og CleanTreat i desember.
  • Q1 FY24 Justert EBITDA var £7,5 millioner (Q1 FY23: £12,5 millioner) på grunn av lavere inntekter, delvis motvirket av en reduksjon i driftskostnadene. 

Andre hendelser

Etter kvartalets slutt, har selskapet lansert en ny produktportefølje innen laksegenetikk.

Selskapet melder også om økt omsetning i Chile.

De trekker også frem at man påviste ILA-virus i en enkelt tank ved Salten-anlegget etter kvartlets slutt.

- Denne får ikke noen innvirkning på selskapets evne til å møte etterspørselen fra kunder for laksegg. Det har ikke vært ytterligere tegn på ISA ved anlegget eller i den spesifikke tanken hvor fisken kom fra, skriver de.

Man forteller også om at utviklingen av en ny konfigurasjon og forretningsmodell for Ectosan Vet og CleanTreat går fremover , med sikte på å redusere infrastrukturkostnader.

Dette handler bl.a. om det man kaller fremgang på brønnbåtens konfigurasjon og steg for å utvikle en tredje konfigurasjon basert på en lekter. Det fortellels også om en strømlinjeforming av eksisterende infrastruktur og organisasjon med demontering av en av de to CleanTreat-enhetene, noe som fører til kostnadsbesparelser.

- Vi har hatt et travelt kvartal der vi har opprettholdt momentum i våre to største forretningsområder, og konsernet er på rett spor for å møte ledelsens forventninger for året. Vi har et hektisk år foran oss og har til hensikt å være fokuserte for å levere kontinuerlig fremgang mot våre mål, sier CEO Trond Williksen, i en kommentar.