Inspeksjon av inkubator i Ensenada.
Inspeksjon av inkubator i Ensenada.

Sertifisering åpner for mulig rogneksport fra Chile til Norge

En sertifisering som såkalt sykdomsfritt segment åpner opp for eksport av rogn fra Benchmark i Chile til andre land i verden, inklusiv Norge.

Publisert

Den 19. mai 2023 mottok Benchmark Genetics Chile sertifiseringen som WHOA (world organisation for animal health - tidl. OIE red. anm.) sykdomsfritt segment fra det chilenske nasjonale fiskeri- og havbruksdirektoratet (Sernapesca).

Genetikkselskapet er det første i Chile som oppnår denne anerkjennelsen.

Sertifiseringen åpner også for muligheter til å eksportere genetisk materiale fra Chile til lakseprodusenter over hele verden, inkludert Norge.

I en pressemelding fra Benchmark skriver de at sertifiseringen som sykdomsfritt segment er definert av Verdensorganisasjonen for dyrehelse (WOAH), og tildeles utelukkende til akvakulturanlegg som kan dokumentere et aktivt overvåkingssystem, med strenge biosikkerhetsrutiner som sikrer at fisken er fri for spesifikke oppførte sykdommer.

- For å oppnå en slik status, må anleggene ha strenge styringsmekanismer for å holde fisken frisk og beskyttet mot sykdom. Sertifiseringen vil i praksis åpne opp for at Benchmarks chilenske virksomhet kan eksportere lakserogn til andre land i verden, skriver de.

Pakket rogn klar for levering fra Ensenada. Nå kan denne sendes til Norge om det så skal være.
Pakket rogn klar for levering fra Ensenada. Nå kan denne sendes til Norge om det så skal være.

Konserndirektør, Trond Williksen i Benchmark Holdings, er meget fornøyd med at det chilenske selskapet har nådd den viktige milepælen.

-Vi er veldig stolte av våre kollegaer i Benchmark Genetics Chile som på kort tid har oppnådd denne høythengende standarden. Dette er den mest krevende sertifiseringen i verden når det gjelder biosikkerhet, og er en bekreftelse på at vi har enestående sanitære forhold i anleggene våre i Chile.

Frossen melke lagres i selskapets egen kryokonserveringslab i Ensenada
Frossen melke lagres i selskapets egen kryokonserveringslab i Ensenada

Jan-Emil Johannessen, leder for Benchmark Genetics, er også begeistret over prestasjonen.

-Denne sertifiseringen er både viktig og relevant, da vi nå har oppnådd den samme helse- og biosikkerhetsstandarden i Chile som vi allerede har på Island. For Benchmark er biosikkerhet en viktig differensieringsfaktor og bidrar til å redusere risikoen knyttet til rognleveranser for våre kunder. Dessuten vil vår chilenske produksjon nå kunne inngå i en overordnet forsyningsportefølje fra Benchmark til lakseoppdrettere over hele verden, sier Johannessen.

Frem til i dag har det bare vært fire sertifiserte anlegg av denne typen tilknyttet laks i verden. To i Canada, ett på Island (også tilhørende Benchmark Genetics) og ett i Chile (AquaChile). Med den nye sertifiseringen legger nå Benchmark Genetics Chile to sertifiserte anlegg (Curacalco og Ensenada) til denne eksklusive listen over biosikre segmenter.

Stamfiskanlegget i Curacalco.
Stamfiskanlegget i Curacalco.
Ensenada-anlegget sett fra luften.
Ensenada-anlegget sett fra luften.

Den nasjonale direktøren for Sernapesca, María Soledad Tapia, uttalte følgende i anledning tildelingen av sertifiseringen:

-For de nasjonale myndighetene og landet vårt som sådan, er det positivt å være en del av prosessen der selskaper oppnår dette sertifiseringsnivået. I enkle ord betyr biosikre segment at anleggene tar ekstraordinære biosikkerhetsforanstaltninger for å sikre produksjonen av sykdomsfri fisk. Dette høres enkelt ut, men det er det absolutt ikke i praksis. Det må på plass et omfattende overvåkningsprogram for å sikre at det ikke forekommer sykdomsagens i produksjonen i anleggene. Det er en høy standard, og som regulerende myndigheter har vi som mål å løfte standarden hos produsentene i havbruksnæringen til slike nivåer.