Trond Williksen sier resultatet var som forventet for sesongen.

Et kvartal preget av sesongvariasjoner

Sesongvariasjoner og svak etterspørsel etter rekefôr, har preget det økonomiske resultatet for Benchmark Holdings i tredjekvartal.

Samtidig melder de at den underliggende driften var sterk.

Benchmark har avvikende regnskapsår, og resultatene for regnskapsårets ni første måneder til og med juni 2023, viser ifølge selskapet en solid underliggende drift og betydelig vekst i inntekter og driftsresultat. Omsetningen var 133,1 millioner pund (ca. 1,8 milliarder kroner), opp 15 prosent fra tilsvarende periode i 2022.

Justert EBITDA (beregnes før virkelig verdijustering av biologiske eiendeler) var 27,1 millioner pund (ca. 365 millioner kroner), opp 21 prosent fra tilsvarende periode året før.

– Resultatene i år viser at vi har bygget en organisasjon som er godt rustet til å håndtere svingninger i markedene og samtidig utnytte mulighetene som byr seg for vekst. Vi har etablert en kostnadseffektiv og diversifisert forretningsmodell, og jobber kontinuerlig med å forbedre denne, sier Trond Williksen, konsernsjef i Benchmark Holdings plc.

For april-juni 2023, som er regnskapsårets tredje kvartal, ble resultatet som forventet preget av lavsesong for forretningsområdet Health, et svakere rekemarked globalt, og økte priser på råvarer. Omsetningen i tredje kvartal var 34,3 millioner pund (ca. 460 millioner kroner), en nedgang på seks prosent fra året før. Justert EBITDA i kvartalet var 5.1 millioner pund (ca. 70 millioner kroner), ned 23 prosent fra året før.

Sesongvariasjoner og svakt rekemarked

Forretningsområdet Genetics økte omsetningen i tredje kvartal med 10 prosent, hovedsakelig som følge av økte leveranser fra anleggene i Norge og på Island. Totalt ble det solgt 68,5 millioner lakseegg i kvartalet, opp fra 59,4 millioner egg i samme kvartal året før.

Forretningsområdet Advanced Nutrition leverer spesialfôr til yngel i rekeoppdrett og marin oppdrettsfisk. Rekemarkedet har vært svakt gjennom flere kvartaler. Det har resultert i lavere salg av rekefôr og dermed reduserte inntekter for Benchmark sammenliknet med foregående år. 

-Til tross for dette og som følge av god drift og effektiv kostnadskontroll, har forretningsområdet levert driftsresultater som er bedre enn sist år, skriver de.

- For forretningsområdet Health var tredje kvartal som ventet preget av at sommermånedene er lavsesong for medikamentell lusebehandling. Det har påvirket omsetningen i forretningsområdet og resultert i et negativt justert driftsresultat i kvartalet. For året som helhet er imidlertid resultatene markert bedre enn tidligere år, forteller de videre.

Utsikter for fortsatt vekst 

– Mens de økonomiske resultatene i kvartalet er noe blandet, er den underliggende utviklingen positiv og vi regner med at resultatene for året som helhet vil være som forventet og tidligere kommunisert. Den underliggende etterspørselen etter laksegenetikk fra våre anlegg i Norge og Island fortsetter å vokse og gir oss god forutsigbarhet for dette forretningsområdet, sier konsernsjef Trond Williksen.

- Innen forretningsområdet spesialfôr forventer vi fortsatt at rekemarkedene vil være svake i en periode, men vi er godt posisjonert og klare til å vokse igjen når rekemarkedet kommer tilbake. For vår aktivitet innen fiskehelse er vi nå på vei inn i høsten som er høysesong, sier Williksen.S