Det ble solgt 118 millioner rogn i kvartalet, opp fra 76 millioner året før, en økning som er godt hjulpet av selskapets investering i et nytt inkubasjonssenter på Island.

Økt omsetning og resultat for Benchmark

Benchmark Holdings plc (Benchmark) fortsetter på fremgangen de har hatt over flere kvartal. Selskapet forbereder seg nå på børsnotering på hovedlisten på Oslo Børs.

Publisert

For Benchmark som har avvikende regnskapsår, var perioden oktober-desember 2022 finansårets første kvartal.

- Finansåret har startet svært godt med vekst i samtlige forretningsområder, skriver selskapet i en børsmelding .

Omsetningen i kvartalet økte med 36% til 54.5 millioner pund, opp fra 40.0 millioner pund samme kvartal året før.

Økning i omsetning, sammenholdt med bedret effektivitet og kostnadsdisiplin medførte i samme periode en økning i justert EBITDA på 61 prosent til 12.1 millioner pund (eksklusive FV justeringer for endringer i biologiske eiendeler)

Ordinært driftsresultat endte på – 0.1 millioner pund som er en sterk forbedring fra samme periode året før da driftsunderskuddet var 1.5 millioner pund.

– Den kontinuerlige fremgangen vi viser er et resultat av godt arbeid i alle forretningsområder og det er spesielt gledelig å se at vår virksomhet innen Health avanserer. Stadig flere oppdrettere benytter nå Ectosan Vet og CleanTreat, vår nye løsning for behandling av lakselus, sier Trond Williksen, konsernsjef i Benchmark Holdings plc.

Mot Oslo Børs

Selskapet har vært børsnotert ved London-børsen siden 2015. Selskapet ble notert på Euronext Growth i desember 2022 og sikter nå mot en snarlig opplisting på hovedlisten Oslo Børs.

– Vi har god progresjon mot målet om å bli notert på Oslo Børs. Dette er verdens fremste børs for akvakultur- og sjømataksjer, og derfor det naturlige stedet også for Benchmark. Her kommer vi tettere på analytikere og investorer som kjenner bransjen godt og som vet å verdsette et selskap som vårt. Det vil være bra for selskapet, og det vil være bra for våre aksjonærer, sier Williksen.

Ulike forretningsområder

Forretningsområdet Genetics økte omsetningen med 41 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal året før og leverte et overskudd på 3.7 millioner pund (justert EBITDA eksklusive FV justeringer for endringer i biologiske eiendeler).

Økningen skyldes økt salg og produksjon av lakserogn. Det ble solgt 118 millioner rogn i kvartalet, opp fra 76 millioner året før, en økning som er godt hjulpet av selskapets investering i et nytt inkubasjonssenter på Island.

- Utviklingen av selskapets satsning på genetikk som vil gjøre oppdrettsreker mer motstandsdyktige mot sykdom fortsetter, skriver de.

Forretningsområdet Advanced Nutrition økte også omsetningen i kvartalet med 19 prosent og leverte et overskudd på 5.3 millioner pund (justert EBITDA). Dette er Benchmarks største forretningsområde målt i omsetning, og inkluderer virksomheter som fremstiller avansert fôr for rekeoppdrett.

- Utviklingen er resultat er en følge av god drift, kostnadsfokus og tiltak for økt effektivitet og kapasitetsutnyttelse.

Forretningsområdet Health økte omsetningen med hele 80 prosent sammenliknet med året før og fikk et overskudd på 4.1 millioner pund (justert EBITDA).