Forsøk har visst at berggylten trenger et fôr som smaker godt, samtidig som det er lett fordøyelig da arten har ingen mage og svært kort tarm. Skrettings nye fôr er spisset til ernæringsbehovet og miljøet til fisken.

Ny kunnskap i fôr til berggylt

Etter år med forskning på berggylt og dens ernæringsbehov, melder Skretting at de lanserer et spisset fôr dedikert til oppdrettet berggylt.

Publisert Sist oppdatert

Fôret skal ifølge en pressemelding i forsøk ha vist god vekst, god fiskehelse og god fôrkvalitet. 

- Med lanseringen av det nye fôret, Clean Labrus, tilbys berggylten nå en komplett fôrlinje tilpasset både oppdrettet og villfanget berggylt, skriver Skretting.

Skretting skriver de nå møter et økt behov for et fôr tilpasset en art med en anatomi som skiller seg vesentlig fra mange andre arter gjennom at berggylten ikke har mage, og har en ultrakort tarm. 

- Med lanseringen av Clean Labrus har Skretting løst tre store utfordringer for et godt fôr til oppdrettet berggylt hele veien fra land til sjø, skriver de.

Kathrine Bakkemo er fagsjef for marine arter i Skretting Norge.

- Berggylt er så kresen at den ikke spiser uten at fôret smaker veldig godt, noe som stiller strenge krav til fôringrediensene. Og på grunn av fiskens spesielle fordøyelsessystem, må fôret også være svært lett å fordøye, sier Kathrine Bakkemo, fagsjef marine arter i Skretting Norge.

- For at fôret skal fungere godt i landanlegg med de høye vanntemperaturene berggylten foretrekker, må pelleten ha spesielle fysiske egenskaper.

Dokumentert god ytelse

Gjennom de siste fire årene har Skretting analysert og testet flere fôrresepter for å finne den optimale sammensetningen som gjør berggylten til en robust lusejeger i laksemerdene.

- Forsøkene dokumenterer at fôret gir god vekst, har god ernæringssammensetning og at fisken bygger energilagre som gjør den godt rustet for et nytt miljø i merdene på sjø, sier Bakkemo.

Salgssjef, Martin Davidsen, forteller at Skretting sammen med forskerne har brukt mye tid på å optimalisere resepten for å sikre god fysisk kvalitet og vannstabilitet i selve pelleten.

- Pelleten må ikke synke for fort. I tillegg til at berggylten trenger tid på å snuse og bestemme seg for å spise, er den også ganske aggressiv. Derfor må fôret spres godt og kunne ligge i vannet sånn at fisken både har plass og tid nok til å spise seg mett, uten at det går utover vannkvaliteten i anlegget, sier Davidsen.

En mer effektiv lusespiser

Det er i sjø berggylten virkelig skal gjøre jobben sin. Skretting har derfor tatt i bruk kunnskap og erfaringer fra oppdrett av berggylt på land, og implementert dette i et fôr også til sjøfasen.

- Fôret er tilpasset miljøet, og har derfor raskere synkehastighet enn på land. Ved å tilby berggylt et tilpasset fôr, vil havbrukerne få en mer effektiv og sunn lusespiser i merdene sine. Bruker du flere typer rensefisk i merden din, er det viktig at du tilpasser fôringsstrategien ettersom ulike arter har ulike behov. En villfanget leppefisk vil for eksempel trenge et fôr som mykner i sjøvann, og dermed er tilpasset fiskens beiteatferd, avslutter Bakkemo.