Bindalssmolt nærmest og det nye RAS-anlegget Svaberget Smolt (RAS) lengst borte.
Bindalssmolt nærmest og det nye RAS-anlegget Svaberget Smolt (RAS) lengst borte.

Smolt levert fra nytt RAS-anlegg

SinkabergHansen har levert årsregnskap for 2021. Der forteller de at den første smolten fra nytt RAS-anlegg ble levert i mai i år.

Publisert

SinkabergHansen, som har en samlet MTB på 12 336 tonn, hadde i 2021 en omsetning på 2,5 milliarder kroner og et driftsresultat på 374 millioner kroner.

I årsberetningen skriver de at de er selvforsynt med smolt.

Produksjonen har i 2021 foregått i konsernets datterselskap Bindalsmolt AS på Svaberget, samt i deleide Flatanger Settefisk.

I tillegg har konsernet mottatt settefisk fra Sisomar AS hvor AS Aqua har eierskap.

Bindalsmolt AS leverte i 2021 3 456 724 smolt med snittvekt på 121,1 gram. 54 % av salgsinntektene er til eierselskapene og 46 % av salget er til aktører selskapet har langsiktige leveringsavtaler med.

Svaberget Smolt

SinkabergHansen har de siste par årene bygget ut et nytt RAS-anlegg, kalt Svaberget Smolt.

Svaberget Smolt AS er et RAS-anlegg og bygging har pågått i 2021 parallelt med produksjon av smolt.

Anlegget la i 2021 inn 7 561 328 rogn fordelt på 3 innlegg.

RAS-anlegget ble ferdigstilt til påske 2022 og første smolt levert fra Svaberget var i mai 2022, skriver SinkabergHansen i årsmeldingen.