I en fagartikkel i siste utgave av LandbasedAQ tar forskningsleder ved Bio Marine, Asbjørn Bergheim, for seg hvor fort det kan bli kritisk nivå av oksygen i vannet ved en eventuel driftstans.
I en fagartikkel i siste utgave av LandbasedAQ tar forskningsleder ved Bio Marine, Asbjørn Bergheim, for seg hvor fort det kan bli kritisk nivå av oksygen i vannet ved en eventuel driftstans.

Oksygentilgang i nødsituasjoner blir enda mer kritisk enn tidligere

Dagens oppdrett på land drives med høy fisketetthet og lavt vannforbruk, der størstedelen av fiskens forbruk av oksygen blir tilsatt. Med økt innslag av intensiv drift, gjerne i RAS, er det blitt viktigere enn noen gang å ha et effektivt system for ekstra oksygentilsetting i tilfelle det oppstår svikt i strøm- og vanntilførselen.

Publisert Sist oppdatert

Moderne, intensive oppdrettsanlegg er avhengig av kontinuerlig tilførsel av oksygen for å holde en stabil og gunstig oksygenkonsentrasjon. Dersom det av en eller annen grunn tar tid før en oppstått strømstans blir gjenopprettet, vil risikoen for dødelighet og skadeeffekter på fisken i dagens anlegg være større enn tidligere.

I en fagartikkel i siste utgave tar forskningsleder ved Bio Marine, Asbjørn Bergheim, for seg hvor fort det kan bli kritisk nivå av oksygen i vannet ved en eventuel drifstans. For da teller minuttene.

- Ved høy tetthet og stresset fisk vil oksygenkonsentrasjonen nærme seg kritisk nivå allerede etter omtrent 15 minutter dersom man ikke har ekstra back-up for oksygentilførsel uavhengig av strømtilførsel. En har med andre ord langt kortere tid på seg enn det mange er klar over, viser han.

Siste utgave av LandbasedAQ er nå tilgjengelig digitalt.
Siste utgave av LandbasedAQ er nå tilgjengelig digitalt.

Blir forsterket av CO2

Samtidig som den vanlige oksygentilførselen stopper opp vil det også skje en gradvis opphoping av karbondioksid (CO2) i karene da luftingen også vil opphøre ved strømstans.

- Unormalt høye CO2-konsentrasjoner i vannet bidrar til at fiskens evne til å utnytte tilgjengelig oksygen avtar, presiserer Bergheim.

Det samme gjelder ved produksjon av laks og ørret i lukka sjømerder der vannet pumpes opp fra dypere vannsjikt og tilsettes oksygen. Ved strømstans vil det også her skje gradvis opphoping av karbondioksid.

- For å oppnå maksimal sikkerhet mot farlig oksygensvikt ved strømstans anbefales trykkbasert tilførsel av oksygen fra oksygentank som back up for nødoksygen. Oksygen vil da bli tilført oppdrettsenhetene via diffusorer uavhengig av elektrisk strøm. Med et slikt system vil tidsfristen for å berge fisken øke fra et kvarter til minst to timer før tilgangen på strøm igjen er nødvendig. For driftsoksygen (O2-tilførsel utenom nød) anbefales generator oksygen for å redusere driftskostnader forteller Asbjørn Bergheim.