Eyvi inngikk nylig avtale med Biomarine om leveranse av nødoksygensystem til det landbaserte anlegget som bygges på Rjukan.

Dette nødoksygen-systemet skal installeres hos Himas matfisk­anlegg på Rjukan

Selskapet Eyvi har valgt nødsystem fra Bio Marine til Hima Seafood Rjukan.

Publisert Sist oppdatert

 Ved Hima Seafoods landbaserte anlegg på Rjukan ser man på nødoksygenering som en del av fiskevelferden. 

- Kravet er kapasitet til å holde fisken ved god helse til eventuell strømstans er utbedret samt minimal innvirkning på karmiljø. Enkel installasjon og fleksibilitet kjennetegner løsningene som ble valgt, skriver BioMarine i en pressemelding.

Hima Seafoods nye RAS anlegg på Rjukan skal i full drift produsere 9000 tonn ørret pr år, fra øyerogn til slakteferdig fisk i løpet av 17 måneder. Ørretanlegget vil dermed bli dermed verdens største i sitt slag og driften baserer seg på 99,7% resirkulering (RAS).

I alle oppdrettskar - fra klekkeri til og med purge-kar - installerer man nødsystemer for passiv tilførsel av oksygen fra tank. Nylig inngikk Eyvi avtale med Bio Marine i Surnadal om levering av utstyr til nødoksygening til kar. Det er snakk om tre ulike typer løsninger som alle tar liten plass og er flyttbare.

Kasper Uppstad MacDonald er site manager hos Eyvi.

 - Vi likte veldig godt designet på selve utstyret ved siden av den korte installasjonstiden. Utstyret vil gi tilstrekkelig kapasitet i et nett og fint format, noe som betyr at vi også reduserer hindringer i karene. Dette er fordelaktig for karmiljø samtidig som fiskevelferden blir ivaretatt, sier site manager Kasper Uppstad MacDonald hos Eyvi, som står for byggingen og skal levere anlegget nøkkelferdig.

 Med så høy grad av resirkulering og betydelige mengder biomasse stilles det krav til kapasitet og gassutveksling. I de største karene vil en ny type diffusorpod komme til sin rett.

 - Dersom det blir strømstans eller en pumpe skulle stoppe, er systemene dimensjonert slik at fisken vil holde seg i live fram til systemene er oppe og går igjen, forteller MacDonald.

 Det var ifølge pressemeldingen spesielt de tekniske løsningene som gjorde utslaget ved valg av leverandør, ved siden av erfaring med levering av systemer for oksygentilsetting i store kar. 

- Høy kompetanse på biologi og vannkjemi veide også tungt, heter det.