Grønnsaker og biokull: Per i dag er bruken av biokull svært begrenset blant norske bønder. Det kan skyldes flere ting, blant annet at biokull er kostbart, og at det kan være vanskelig å få tak i.
Grønnsaker og biokull: Per i dag er bruken av biokull svært begrenset blant norske bønder. Det kan skyldes flere ting, blant annet at biokull er kostbart, og at det kan være vanskelig å få tak i.

Bønder positive til å bruke biokull, men synes prisen er for høy

Mange gårdbrukere er motiverte for å ta i bruk biokull, men gjør det ikke av økonomiske årsaker. Det kommer frem av en spørreundersøkelse NIBIO har foretatt.

Publisert

I en nyhetssak på sine hjemmesider skriver NIBIO at ett av tiltakene i klimaplanen fra 2020 er nedpløying av biokull.

- Biokull har dokumentert god og langvarig effekt for karbonlagring i jord og anses å ha positive effekter på jordhelsen. Likevel er det få bønder som bruker det.

I regi av CarboFertil-prosjektet, ble det i 2021 sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til gårdbrukere over hele landet. Hensikten var å kartlegge hvordan gårdbrukere vurderer ulike klimatiltak i landbruket generelt, og særlig deres kjennskap, betalingsvillighet og holdninger til biokull.

Bli abonnent hos LandbasedAQ

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med LandbasedAQ.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

LAQ Komplett Kampanje

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 4 Utgivelser av LandbasedAQ
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

LAQ Komplett Kampanje Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 4 Utgivelser av LandbasedAQ
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2028,-

KJØP

LAQ Digital Komplett

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

LAQ Digital Komplett Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

LAQ Pluss

 • Pluss saker
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 1188,-

KJØP

LAQ Pluss Personlig

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 99,-

KJØP