Skisse over det planlagte landbaserte anlegget. Foto: Quality Salmon.

Biomega Group blir partner med Quality Salmon for landbasert anlegg

Bioteknologiselskapet Biomega Group produserer ingredienser for det globale helse- og ernæringsmarkedet, og har inngått partnerskap med Quality Salmon Sotenäs AB som er eid av norskbaserte Lighthouse Finance AS, for å investere i Quality Salmon Industry Park i Sotenäs i Sverige.

Publisert

Denne artikkelen er eldre enn to år.

Prosjektet er sagt å være det største av sitt slag i Europa, og industriparken for bærekraftig oppdrett av laks på land vil bli fullt ut integrert og har en estimert kostnadsramme i området 1.6 - 2 milliarder EURO ved ferdigstillelse, opplyser selskapet i en pressemelding. 

Intensjonsavtalen ble signert av Biomega Group and Quality Salmon Sotenäs den 10. mai 2021. Avtalen gjør Biomega til en sentral bidragsyter i prosjektet for å sikre bærekraft og sirkularitet gjennom å produsere proteinprodukter og oljer til humant bruk, sammen med høykvalitets ingredienser til petfoodindustrien, alt med utgangspunkt i restråstoffer fra prosessering av laksen innenfor samme lokalitet.

Stig Petersen, CEO i Biomega Group sier at Biomega er stolt av å bli valgt som partner for å realisere verdiskapingspotensialet som ligger i restråstoffet fra Sotenäs Park. Det er et viktig neste trinn i vår videre vekst, og befester vår posisjon som innovasjonspartner.

- Vi er svært forventningsfulle over de muligheter Sotenäs vil bidra til for industrien, og ser fram til et vellykket samarbeid med Quality Salmon Sotenäs AB og de andre ledende selskapene i industriparken, inkludert Siemens and Vattenfall. Dette er et stort trinn videre for Biomega like etter byggestart av vårt andre bioraffineri I Hirtshals i Danmark i år.

Biomega anvender egenutviklede og patenterte biotekniske metoder for å omdanne ferskt næringsmiddelgodkjent lakseråstoff til hydrolyserte proteiner (peptider), melprodukter og lakseolje. Ved Sotenäs er planen å bygge et nytt produksjonsanlegg for å prosessere opp til 39,000 tonn restråstoff når industriparken er fullt utbygget. Dette vil bidra til mer enn 17.000 tonn premium ingredienser over hele Biomega sitt produktspekter.

- Akvakulturindustrien star foran omfattende endringer knyttet til økt aktivitet innen landbasert oppdrett, og vi er dypt engasjert innen forskning og utvikling for å utvikle bærekraften i industrien videre. Kontinuerlig tilgang på ultraferskt restråstoff fra parken vil gi Biomega en unik kvalitetsfordel I produksjonen. Med utgangspunkt i Biomegas ekspertise og løsinger vil vi bli i stand til ytterligere å optimalisere kvalitet og sirkularitet utover det vi ser i dagens industrielle løsninger, legger Petersen til.

Fullt utviklet vil industriparken på 140 hektar produsere opp til 100,000 tonn atlantisk laks per år. All nødvendig infrastruktur for oppdrett av laks vil bli inkorporert – inkludert slakting og videreforedling, håndtering av reststrømmer (innmat og avskjær) og vannrensing - og vil utgjøre en egen komplett sirkulær bioøkonomi i seg selv.

- Denne partneravtalen utgjør en ny hjørnestein i vårt mål for å utvikle en blågrønn sirkulær industripark for nullutslipp fra lakseoppdrett og et positivt CO2 fotavtrykk med bidrag fra 100 prosent grønn energi, sier Roy W Høiås, CEO and eier av Lighthouse Finance AS, eier av Quality Salmon Sotenäs AB.

 - Forpliktelsen fra begge parter styrker grunnlaget for veien videre sammen med flere industripartnere og utstyrsleverandører.  Framdriften når det gjelder Quality Salmon Sotenäs er i rute. Vi imøteser neste fase med respekt og masse energi, og gjennom de neste par måneder ser vi fram til å presentere flere partnere i industriparken, legger han til.