- Sammenslåingen åpner for nye markeder, utnytting av synergier på tvers av selskapene, og gir oss mulighet til å jobbe sammen med dyktige og erfarne medarbeidere, sier daglig leder i Eqva ASA Erik Høyvik, CEO i Eqva.

Selskaper innen rør og elektro slår seg sammen

Børsnoterte Eqva og eierne av LOS Gruppen har signert en intensjonsavtale om å slå sammen Eqvas datterselskap BKS med LOS. Dette er selskaper innen rørsystemer, elektro og automasjon.

Publisert Sist oppdatert

BKS har hovedkontor på Sunde i Kvinnherad kommune og LOS har hovedkontor på Svortland i Bømlo kommune.

Avtalen omfatter LOS Gruppens heleide datterselskaper LOS Elektro AS og LOS Eiendom Bergen AS, samt LOS Cable Solutions AS (51 %) og Zinus AS (53,3 %). Avtalen forventes fullført innen utgangen av første kvartal 2024. Avtalen er blant annet betinget av tilfredsstillende selskapsgjennomgang, styregodkjenning og finansiering.

Selskapene mener ifølge en pressemelding at sammenslåingen har stor strategisk verdi. 

- Dette er et viktig steg på veien for å skape en markedsledende og fullintegrert systemleverandør innen rørsystemer, elektro og automasjon, samt høyspent. 

Etter en sammenslåing vil Eqva konsern ha i overkant av 730 medarbeidere.

Ved utgangen av tredje kvartal 2023 rapporterte Eqva en forventet omsetning for 2023 på mellom NOK 600-700 millioner (pro-forma) og en ordrebok på NOK 504 millioner. LOS gruppen forventer en omsetning i 2023 på ca NOK 700 millioner. Eqva kommer med sin guiding for 2024 i forbindelse med kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2023.

I henhold til intensjonsavtalen, vil Eqva formelt overta aksjer i LOS gruppen mot et oppgjør i form av aksjer i Eqva sitt nyetablerte datterselskap og en kontantandel. Datterselskapet vil samtidig overta eierskapet av BKS. Eqva sin eierandel i det nye selskapet er forventet å være 61 %, mens eierfamiliene i LOS gruppen vil eie resterende 39 %. Det forventes at datterselskapet vil bli notert på Oslo børs innen 12-18 mnd.

Etter transaksjonen vil selskapene i LOS Gruppen fortsette å operere under sine nåværende merkenavn for å sikre sømløs kontinuitet i driften.