På bildet fra venstre: Knut Johannes Helvik, styreleder i Kvinnherad Elektro AS, Kjetil Helvik, daglig leder i Kvinnherad Elektro AS, Trygve Kjerpeseth, daglig leder i BKS Holding AS og Tore Thorkildsen, salgssjef i BKS Holding AS.

Leverandører innen rørsystemer, elektro og automasjon går sammen

Børsnoterte Eqva ASA og Kvinnherad Elektro AS har signert en intensjonsavtale om å slå sammen Eqvas datterselskap BKS Holding med Kvinnherad Elektro.

Publisert

Det forteller de i en pressemelding. 

BKS har hovedkontor på Sunde og Kvinnherad Elektro har hovedkontor i Rosendal, begge i Kvinnherad kommune. Avtalen omfatter også Kvinnherad Elektro sitt 51 prosent eierskap i Vassnesgruppen.

Selskapene mener at sammenslåingen har stor strategisk verdi og vil være et viktig steg på veien for å skape en fullintegrert systemleverandør innen rørsystemer, elektro og automasjon. 

Etter en sammenslåing vil Eqva ha i overkant av 600 ansatte.

Pr Q1-2023 rapporterte Eqva en forventet omsetning for 2023 på mellom NOK 650-750 millioner og en ordrebok på NOK 461 millioner. Sammenslåingen vil medføre en økt omsetning for Eqva på mellom NOK 125-175 millioner på årlig basis og økt ordrebok på NOK 120-140 millioner. Selskapet sier de vil gi oppdaterte prognoser ifm. 2. kvartalspresentasjonen i august.

I henhold til intensjonsavtalen, vil Eqva formelt overta alle aksjer i Kvinnherad Elektro mot et oppgjør i form av aksjer i Eqva sitt datterselskap, BKS Holding, og en kontantandel. Det forventes at BKS Holding vil bli notert på Oslo børs innen 12-24 mnd.

- Den planlagte sammenslåingen vil øke Eqvas kapasitet og kompetanse innen elektro- og automasjonstjenester til maritim og landbasert industri. Det vil også øke gruppens fleksibilitet og styrke selskapet i konkurransen om større kontrakter innen ingeniørvirksomhet, grønn omstilling og elektrotjenester, skriver de i pressemeldingen.

Etter transaksjonen vil Kvinnherad Elektro og selskapene i Vassnesgruppen fortsette å operere under sine nåværende navn og ledelse.