John Helge Inderdal, er daglig leder i Blåfjell
John Helge Inderdal, er daglig leder i Blåfjell

Leverer vann­rense­system til landbasert matfisk­oppdrett

Normex har inngått avtale om leveranse av vannrensesystemet Razone med tilhørende ozonsystem til Blåfjells fullskala oppdrettsanlegg for fjellrøye på land i Lierne.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding fra Normex kaller de avtalen for et gjennombrudd for selskapet innen oppdrett av matfisk.

- Kontrakten med Blåfjell er en viktig milepel for oss. Til nå har vi levert Razone-systemet til bruk i RAS-anlegg for settefisk. Dette er det første landbaserte oppdrettsanlegget der Razone benyttes i vannbehandling til slakteklar fisk, sier Michael Vadseth, salgssjef i Normex.

Systemet som skal bidra til å øke vannkvaliteten i matfiskanlegget skal leveres nå i august med påfølgende montering og igangsetting.

Pioner innen landbasert matfiskoppdrett

Blåfjell er en pioner innen landbasert oppdrett av matfisk og satte fisk i anlegget allerede i 2018.

- Vi var blant de aller første til å lykkes med landbasert oppdrett gjennom alle fasene – fra klekking til slakting, sier John Helge Inderdal, daglig leder i Blåfjell.

Om Blåfjell

  • Blåfjells fullskala oppdrettsanlegg for fjellrøye på land er lokalisert like ved Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Lierne.
  • Tillatelse til 975 tonn MTB
  • Med selskapets RAS-4 teknologi kan de produsere inntil 3800 tonn røye pr år
  • Har tilgang på rogn fra flere avlsstasjoner, både i Norge og Sverige
  • Blåfjell eies i dag av både gründere, ansatte, lokale og regionale investorer, samt aktører fra bransjen.
  • Hovedgründer John Helge Inderdal, og de lokale aksjonærene som har vært med fra starten, utgjør til sammen den største aksjonæren: Blåfjell Lierne AS.
  • Investeringsselskapet TD Veen er nest største aksjonær.

Blåfjell har etablert et RAS-anlegg i et nedlagt industribygg i Lierne. Her svømmer en million røye rundt i store vanntanker hvor over 99 prosent av vannmassene brukes om igjen. Det tar om lag ett år fra startfôring til fisken er slakteklar.

Reduserer purgingperioden

Når fisken står i RAS-anlegg helt frem til slakt, kan det bli en usmak (jordsmak) på fisken. Dette kommer av naturlig forekommende bakterier som produserer stoffene geosmin og 2-metylisoborneol (MIB), og som ved en resirkulering på over 99 prosent kan bygges seg opp i driftsvannet og bioakkumuleres i fisken. Denne jordsmaken er en stor utfordring ved landbasert produksjon av matfisk, men kan fjernes ved å la fisken gå i helt rent vann over en periode, såkalt purging (den tiden fisken går i rent vann før slakting).

- Da må fisken gå gjennom en purgingperiode for å få «vasket» ut usmaken før den slaktes. Fisker tar opp beosmin og MIB via gjellene, og fjerner den på samme måte, forteller Inderdal.

- Vi vil gi fisken best mulige forhold, og samtidig redusere behovet for purging før fisken skal slaktes. Med fire års vellykket produksjon av matfisk i RAS-anlegg har vi høstet mye erfaring på dette området, og vi ser nå hvor anlegget må forsterkes.

- Vi vil nå angripe problemet der det oppstår, i RAS-anlegget. Derfor er målet at Razone-systemet skal redusere grunnlaget for bakterienes eksistensgrunnlag i RAS-systemet ved å fjerne partikler i vannet med Razone, samt oksidere bakteriene med ozon. Gjennom denne behandlingen vil purgingperioden reduseres til under det halve, og at vi i tillegg til økt fiskevelferd kan ta ut mer av vekstpotensialet før slakting. Redusert purgingtid og renere driftsvann vil også gi en betydelig økonomisk gevinst, sier John Helge Inderdal i Blåfjell.

Blåfjell-teamet
Blåfjell-teamet

Forbedrer vannkvaliteten

Michael Vadseth fra Normex forklarer hvordan Razone-systemet kan forbedre vannkvaliteten både i RAS-anlegg for settefisk, smolt- og matfiskproduksjon.

- En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det kan føre med seg økt partikkelmengde i vannet. Små partikler som ikke tas ut i trommelfiltere og biofiltere kan over tid akkumulere og føre til dårligere vannkvalitet og med det redusert fiskevelferd, samt sedimentering i rør og pumpekummer.

- Razone-systemet behandler vannet i en delstrøm - i en todelt prosess. Razone fjerner mikropartikler, mikroorganismer og mikroforurensinger, og gir vannet optimal kvalitet - noe som gir klarere vann, bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd, avslutter Vadseth.

Om Razone

Razone fjerner mikropartikler, mikroorganismer og mikroforurensinger, som gir klarere vann, bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd.

Razone
Razone

Razone har to tanker, hvor vannet fra RAS-anlegget først ledes inn i en kontakttank. I forkant av kontakttanken tilføres ozon, som er et bærekraftig oksidasjonsmiddel, som fører til fargefjerning av vannet, samtidig som såkalte mikroflokker dannes.

Ozon gjør at mikropartiklene binder seg sammen og blir større, som gjør at det blir lettere å fjerne dem i fase 2 av prosessen.

I fase 2 ledes vannet inn i en prosesstank, hvor det tilføres ørsmå mikrobobler. Disse løfter mikropartiklene til vannoverflaten som et skum eller slamlag. Dette fjernes fra toppen og ledes til en eksisterende slambehandling ved RAS-anlegget, mens det rensede vannet ledes tilbake til karene.

Om Normex

Normex har utviklet teknologi for vannbehandling og desinfeksjon siden 2003, og har levert løsninger til mer enn 300 kunder innen akvakultur og maritim industri over hele verden. Normex holder til i Ålesund.