Fisk i RAS kan utvikle er dårlig smak som må renses bort før fisken slaktes
Fisk i RAS kan utvikle er dårlig smak som må renses bort før fisken slaktes

Kan man trimme laksen og gi den ekstra oksygen for å bli kvitt geosmin-smak?

Det ønsket en gruppe amerikanske forskere fra bl.a. Freshwater Institute å finne ut av.

Publisert Sist oppdatert

Vanlige forbindelser med dårlig smak, inkludert geosmin (GSM) og 2-metylisoborneol (MIB), bioakkumuleres i atlantisk laks produsert i RAS-systemer, noe som resulterer i jordaktig og muggen lukt som er uakseptable for forbrukere.

For å sanere bismak fra markedsklar laks, flytter RAS-anlegg vanligvis fisk til separate etterbehandlingssystemer hvor fôr holdes tilbake og tilsetningsvann med svært lave til ikke-detekterbare GSM- og MIB-nivåer raskt utveksles, en prosess som på engelsk er kjent som «depuration» eller «purging» .

Forskerne bak

JohnDavidson a)

StevenSummerfelt a), 1)

CaseyGrimm b)

GregoryFischer c)

ChristopherGood a)

a) The Conservation Fund Freshwater Institute, WV, USA

b) USDA Agricultural Research Service, Food Processing and Sensory Quality Research Unit, LA, USA

c) University of Wisconsin, Northern Aquaculture Demonstration Facility, WI, USA

1) Superior Fresh, WV, USA

Flere prosedyremessige aspekter som påvirker laksens metabolisme og den tilhørende hastigheten for eliminering av bismak er imidlertid ikke fullstendig evaluert.

Derfor utførte de amerikanske forskerne en studie for å vurdere effekten av svømmehastighet og konsentrasjon av oppløst oksygen (DO) på GSM-nivåer i vann og fiskekjøtt i løpet av en 10-dagers depurasjonsperiode.

Artikkelen «Effects of swimming speed and dissolved oxygen on geosmin depuration from market-size Atlantic salmon Salmo salar» er publisert i Aquaculture og kan leses i full versjon/åpen utgave her.

Forsøksoppsett

I forsøket ble atlantisk laks (5–8 kg), opprinnelig produsert i et RAS-anlegg i semi-kommersiell skala (150 kbm), eksponert for et konsentrert GSM-bad før de ble overført til 12 replikerte systemer med delvis RAS (5,4 kbm totalt volum).

Hovedkonklusjoner

  • Svømmehastigheter på 0,3 eller 0,6 kroppslengder per sekund påvirket ikke fjerning av bismak.
  • Oppløst oksygennivå på 90 eller 100 % metning påvirket ikke hastigheten på gesominfjerning.
  • Praktisk justering av disse svømmehastighet og oksygennivå forkortet ikke rensesyklusen for atlantisk laks.

To svømmehastigheter (0,3 og 0,6 kroppslengder/sek.) og to DO-nivåer (90 % og 100 % O2-metning) ble brukt ved bruk av en 2 × 2 faktoriell design (N = 3), og hvert system ble drevet med en 5-t hydraulisk retensjonstid, noe som skaper et forhold mellom vannutskifting og biomasse på 151 L/kg fiskebiomasse/dag.

Geosmin ble vurdert på dag 0, 3, 6 og 10 i systemvannet og i laksekjøttet.

Resultater

En grenseland-effekt (P = 0,064; 0,068) av svømmehastighet ble målt for henholdsvis vann og fisk på dag 3, der litt lavere GSM var assosiert med lav svømmehastighet (0,3 kroppslengder/sek). Disse forskjellene ble imidlertid ikke oppdaget på dag 6 eller 10 når laks vanligvis tas ut for slakting.

Samlet sett indikerer denne forskningen at det ikke forventes betydelige forbedringer i GSM-depurasjon fra RAS-produsert atlantisk laks ved rensing med svømmehastigheter og DO-konsentrasjoner som ligner på de som ble testet under dette forsøket.