Fredag 11 mars sendes slamanlegget fra Blue Ocean Technology avgårde til Salmon Evolution. Foto: Blue Ocean Technology
Fredag 11 mars sendes slamanlegget fra Blue Ocean Technology avgårde til Salmon Evolution. Foto: Blue Ocean Technology

I dag sendes slamanlegget til Salmon Evolution

Det store og kompakte slamanlegget til det landbaserte selskapet Salmon Evolution blir fredag sendt avgårde fra aktøren Blue Ocean Technology i Bergen.

Publisert

Anlegget går på to store trailere, samt en ekstra varebil. Anlegget er i kompakt design, innenfor standard container-størrelser.

Hans Runshaug, daglig leder i slamhåndteringsselskapet Blue Ocean Technology forteller til Kyst.no at anlegget som er på vei til Salmon Evolution, vil avvanne slam til en tørrstoffprosent som er optimal for neste ledd i verdikjeden.

- Ulike alternativer vurderes alltid. Her vil nærmeste mulighet være å levere til anlegg som vil produsere biogass. Det er resirkulert energiproduksjon hvor både slam fra landbruk og slam fra lakseproduksjon i kombinasjon, kan booste effekten i biogassproduksjonen.

 Lav produksjon i starten

Foto fra inne i slamanlegget som blir sendt avgårde til det landbaserte anlegget til Salmon Evolution. Foto: Blue Ocean Technology
Foto fra inne i slamanlegget som blir sendt avgårde til det landbaserte anlegget til Salmon Evolution. Foto: Blue Ocean Technology

Blue Ocean Technology sitt anlegg er bygget for best mulig å tilpasse «output» til best mulig «input» i neste ledd.

- Dette gjøres med ekstremt lavt energiforbruk(tilsvarende 5-6 panelovner) og med avanserte digitale løsninger for prediktiv overvåkning og fjernstyringsmuligheter, forklarer Runshaug.

Slamanlegget skal kranes fra trailerne til plattingen det skal stå på kl. 8 mandags morgen, den 14.3. Deretter skal det kobles mot rør og ledninger som er klargjort og settes i drift hos det landbaserte selskapet samme uken.

Hans Runshaug. Foto: Blue Ocean Technology
Hans Runshaug. Foto: Blue Ocean Technology

- Alt er testet før avreise, men vi kjører prøvedrift i noen dager for å tune systemene mot aktuelle parametre lokalt. Slamproduksjonen blir lav i starten da slammengden selvsagt står i forhold til størrelsen på fisken, påpeker han.

Prioriterer lokale løsninger

Runshaug mener Salmon Evolution er bygget opp med høy faglig kompetanse på alle områder.

Slamanlegget skal snart i drift hos Salmon Evolution. Foto: Blue Ocean Technology
Slamanlegget skal snart i drift hos Salmon Evolution. Foto: Blue Ocean Technology

- For vår del, var det en ære å bli invitert til en profesjonell og godt planlagt anbudsrunde, hvor vi visste at der var sterk konkurranse. En del av optimaliseringen vår går ut på å prioritere lokale løsninger der vi er. Det er sjelden bærekraftig å transportere slam lange distanser. Videre vet vi at det ble lagt stor vekt på vår satsning på digitalisering og moderne overvåkingssystemer.

- Salmon Evolution har også bidratt godt til vår egen utvikling av HMS, kvalitets- og prosjektstyringssystemer og prosedyrer. Det finnes ingen bedre læremester enn en krevende og profesjonell kunde, forteller Runshaug avslutningsvis.