Hans Runshaug (t.v.) under HavExpo. Runshaug sier i Blue Ocean Technology sitt høringssvar at næringslivet skades for hver dag som går med forslaget om grunnrenteskatt. Foto: Pål Mugaas Jensen

- Vis respekt for næring og folk og trekk forslaget tilbake

Daglig leder i Blue Ocean Technology sier selskapet ser åpenbare konsekvenser av regjeringen sitt forslag om grunnrenteskatt, og mener flere leverandører nå vil se til utlandet.

Publisert

Det kommer frem i høringssvaret til bedriften, som er levert tirsdag.

- Selskapet jeg leder, Blue Ocean Technology AS, er i mot innføring av grunnrenteskatt før det er gjort en grundig konsekvensutredning og et skikkelig forarbeid som betydelige endringer i rammebetingelser skal ha. Vi stusser over at den største endringen i rammebetingelser i fredstid, tilsynelatende mangler den grundighet og prosessorientering vi er vant med i Norge.

Slik starter Hans Runshaug, daglig leder i Blue Ocean Technology høringssvaret som er sendt regjeringen.

Blue Ocean Technolology leverer slambehandlingsteknologi til havbruksnæringen, og Runshaug poengterer at for de fleste leverandører til havbruk, stoppet ordreinngangen fra Norge opp da forslaget kom.

Hans Runshaug, daglig leder i Blue Ocean Technology.

- Forslaget skader næringsaktivitet hver dag og kommer til å gjøre det så lenge det ligger der med den usikkerhet som er skapt. Det eneste som kan lindre litt av smertene, er om det trekkes tilbake og føres inn i et spor slik det skal gjøres i Norge - og da med virking fra den dato det foreligger en gjennomarbeidet skatteinnretning, skriver Runshaug.

- Vi ser åpenbare konsekvenser på mange områder. Alt som er skapt gjennom hardt og tålmodig utvikling over er enn 50 år, vil påvirkes negativt, mener han.

Ser til utlandet

Blue Ocean Technology-sjefen sier de nå gjør som alle andre som kan gjøre det, nemlig å fokusere på utenlandske prosjekter.

- Vi ser sterk interesse for norsk teknologi og det planlegges lakseoppdrett i mange land både på land og lukket i sjø. Norsk oppdrett er den eneste verdensledende næringen vi har bygget i vårt land. Den blir sett opp til. Nå blir teknologien og kunnskapen nyttig for andre land og mindre nyttig for videre utvikling av næringen innomlands, understreker han.

Runshaug skriver at det eneste riktige å gjøre er:

- Vis respekt for næring og folk og trekk forslaget tilbake. Sett så i gang en prosess slik det skal gjøres i et demokrati med et seriøst styresett, som involverer alle relevante parter. Dette vil bygge eierskap til løsningene og det blir løsninger som alle kan leve med. Ingen har noe imot om det blir noe mer skatt så lenge innretningen er god og det ligger et godt arbeid i forkant, skriver han avslutningsvis.