Systemet som Blue Unit har utviklet og patentert, heter Blue Unit Solution Lab Station. Det er et sentralisert overvåkingssystem for RAS-anlegg. De spesialdesignede sensorene samler inn 13 vannkvalitetsparametere fra opp til 12 lokasjoner i ett anlegg av gangen. Sensorene måler blant annet COS₂-nivå, pH-verdi og H₂S-innhold. Spesielt H₂S-nivået, hydrogensulfid, er vesentlig.
Systemet som Blue Unit har utviklet og patentert, heter Blue Unit Solution Lab Station. Det er et sentralisert overvåkingssystem for RAS-anlegg. De spesialdesignede sensorene samler inn 13 vannkvalitetsparametere fra opp til 12 lokasjoner i ett anlegg av gangen. Sensorene måler blant annet COS₂-nivå, pH-verdi og H₂S-innhold. Spesielt H₂S-nivået, hydrogensulfid, er vesentlig.

Ny teknologi skal forebygge katastrofer i RAS-anlegget

Med ny teknologi skal Blue Unit sikre vannkvaliteten i RAS-anleggene hos en av verdens største fiskeoppdrettere. Partnerne har inngått en rammeavtale, og målet er å forebygge fiskedød og sikre optimale forhold for fisken.

Publisert Sist oppdatert

Blue Unit A/S, som produserer data- og visualiseringsteknologi og eies av Stavanger-selskapet Eldor Holding AS, melder at de har inngått en ny rammeavtale med en av de største aktørene på verdensmarkedet for atlantisk oppdrettslaks.

Blue Unit skal med ny teknologi, utstyr og service sikre optimal kontroll av vannkvaliteten i fiskeoppdrettstanker. Målet er å etablere et stabilt og bærekraftig miljø for fisken.

De ønsker ikke oppgi navnet på selskapet utover at det har en produksjon på mer enn 150 000 tonn laks i året.

De forteller imidlertid at de to selskapene har siden 2019 samarbeidet, og at det nå var det et gjensidig ønske om å formalisere innsatsen slik at alle avtaler og formaliteter er fastsatt.

Blue Unit består av Caspar Yan Hansen, data & analytics consultant, Geirmund Vik, General Manager, David Owen, Technical Manager.
Blue Unit består av Caspar Yan Hansen, data & analytics consultant, Geirmund Vik, General Manager, David Owen, Technical Manager.

– Den nye rammeavtalen betyr at vi kommer mye raskere i gang med prosjektene som fortløpende kommer inn. Vi kjenner hverandre, og vi kjenner grunnlaget vi ønsker å arbeide ut fra. Derfor vet vi nøyaktig hva som forventes av oss på et nytt prosjekt, og uansett hvor i verden det foregår, kjenner folk oss og kompetansen vi bringer med oss, sier Geirmund Vik, General Manager i Blue Unit.

Teknologi som kan forebygge katastrofer

Systemet som Blue Unit har utviklet og patentert, heter Blue Unit Solution Lab Station. Det er et sentralisert overvåkingssystem for RAS-anlegg. De spesialdesignede sensorene samler inn 13 vannkvalitetsparametere fra opp til 12 lokasjoner i ett anlegg av gangen. Sensorene måler blant annet CO₂ -nivå, pH-verdi og H₂S-innhold. Spesielt H₂S-nivået, hydrogensulfid, er vesentlig.

Forhøyede hydrogensulfidkonsentrasjoner raskt kan føre til syk og død fisk. Det er derfor kritisk å kunne reagere så snart konsentrasjonene øker. Overvåkingssystemet måler verdiene døgnet rundt, og hvis det er svingninger i vannkvaliteten, kan man via Blue Units skybaserte analysesystem lynraskt få vite hvor og hvorfor.

Blue Unit A/S har inngått en ny rammeavtale med en av de største aktørene på verdensmarkedet for atlantisk oppdrettslaks. Selskapet har en produksjon på mer enn 150 000 tonn laks i året, og Blue Unit skal med ny teknologi, utstyr og service sikre optimal kontroll av vannkvaliteten i fiskeoppdrettstanker.
Blue Unit A/S har inngått en ny rammeavtale med en av de største aktørene på verdensmarkedet for atlantisk oppdrettslaks. Selskapet har en produksjon på mer enn 150 000 tonn laks i året, og Blue Unit skal med ny teknologi, utstyr og service sikre optimal kontroll av vannkvaliteten i fiskeoppdrettstanker.

– Dataene gir en konstant overvåking og kunnskap om hvordan alt står til. Dette betyr at man hele tiden kan reagere og justere, slik at man alltid vet at vannkvaliteten er som den skal være. På den måten unngår man katastrofer som i verste fall kan føre til fiskedød. Så systemet er uten tvil en revolusjon innen fiskeoppdrett, sier Geirmund Vik.

Gjensidig sparring og forskning

Blue Unit skriver at i takt med at omsetningen i den globale fiskeoppdrettsnæringen øker, har næringen for alvor fått øynene opp for bedre dyrevelferd og ny teknologi som kan sikre optimale forhold for fisken og skape størst mulig utbytte. Dette er en av grunnene til at avtalen også omhandler fremtidig forskning.

– Vi er spesialister i vannkvalitetskunnskap, og med avtalen får vi en unik mulighet til å teste utviklingssystemer og få sparring på hvor behovet er hos fiskeoppdrettsprodusentene. Forskning er utrolig viktig for begge parter, og når man skal utvikle og forske sammen, er det essensielt at man kjenner hverandre og hverandres kompetanse. Derfor har vi valgt å inngå en gjensidig forpliktende avtale, forklarer Geirmund Vik og utdyper:

– Vi får bedre betingelser for å teste vår utvikling og forskning i vannkvalitet, og vår samarbeidspartner får innsikt og kunnskap på området, samt et system som kan bidra med optimalisering av fôring, bedre dyrevelferd og større utbytte. Det er en avtale som gagner begge parter.