Bluefront Equity-partnerne Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark (høyre).
Bluefront Equity-partnerne Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark (høyre).

Bluefront Equity investerer i varme- og kuldeteknologi

Sjømatinvestor Bluefront Equity investerer i Svolvær-bedriften Proff Kulde AS, som er leverandør av komplette kulde- og varmetekniske løsninger innen sjømat og industri.

Publisert Sist oppdatert

For flere år siden gjorde Proff Kulde et valg om å satse på eget utviklingsarbeid gjennom forbedring av tradisjonelle løsninger som ikke passet sjømatnæringen godt nok.

Robusthet, økt brukervennlighet, samt økt virkningsgrad i kulde- og varmeanlegg var grunnstener i satsingen. Resultatet er ifølge pressemeldingen en produktportefølje av egendesignede, patenterte kulde- og varmetekniske løsninger basert på CO2, som er et naturlig kuldemedium, med tilknyttede styresystemer.

Blant annet har Proff Kulde utviklet CO2 -baserte RSW-anlegg (refrigerated seawater) som er populære for kjøling av fisk om bord på fiskefartøyer og i landbasert fiskeindustri.

Bluefront Equity skriver at en vesentlig begrunnelse for at deres fond Bluefront Capital I nå investerer i Proff Kulde er det de kaller de energieffektive og miljøvennlige løsningene selskapet.

- Bluefront Capital I er et sertifisert bærekraftfond i tråd med EUs omfattende taksonomiregelverk, et såkalt Artikkel 8-fond, skriver de.

– Å få en profesjonell sjømat- og bærekraftinvestor inn på eiersiden vil være positivt for både oss og kundene våre. Økt tilgang til kapital vil gjøre oss i stand til å heve innovasjonstakten og produksjonskapasiteten ytterligere. En fortsatt sterk satsing på innovasjon og produktutvikling de kommende årene er også planen til både ledelsen og Bluefront Equity, sier Mathias Ingebrigtsen, daglig leder og medgründer av Proff Kulde.

Kjøper 60 prosent

Bluefront Equitys investering skjer gjennom en kombinasjon av emisjon og aksjekjøp fra eksisterende eiere. Partene har blitt enige om å ikke oppgi de finansielle detaljene av transaksjonen.

Etter transaksjonene er gjennomført vil Bluefront Equity eie omtrent 60 prosent av Proff Kulde. Resterende eies av selskapets gründere og ledelse, som inkluderer daglig leder Mathias Ingebrigtsen, teknisk leder Morten Andre Engen, og økonomiansvarlig Lasse Pedersen.

Tidligere konserndirektør i BioMar, Jan Sverre Røsstad, blir ny styreleder i Proff Kulde. Partner i Bluefront Equity, Simen Landmark, går også inn i selskapets styre.

Private equity-fondet Bluefront Equity er ifølge dem selv det eneste nordiske uavhengige kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Fondet investerer primært i små og mellomstore leverandørbedrifter som bidrar til å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer bærekraftig, blant annet gjennom økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene.

– Proff Kulde passer perfekt med investeringsmandatet vårt, hvor vi ser etter miljøvennlige bedrifter som har betydelig vekstpotensial og kan skape varige forbedringer i sjømatverdikjeden, sier Simen Landmark, partner i Bluefront Equity.

Vekst i Proff Kulde

Proff Kulde har vokst jevnt siden selskapet ble etablert i 2013. I 2021 omsatte selskapet for 35 millioner kroner, med et driftsresultat på 4 millioner kroner. I år forventer selskapet at omsetningen øker med 20-30 prosent.

Nitti prosent av inntektene til Proff Kulde kommer fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Resterende kommer fra annen landbasert industri som ønsker energieffektive og miljøvennlige kjølemedier.

Hovedmarkedet til Proff Kulde er i dag Nord-Norge, men selskapet betjener også kunder andre steder i landet. Selskapet har 17 ansatte.