Fisk fra Bue Salmons første slakt.

Oppnådde 95 % superiorandel i første slakt

Den landbaserte oppdretteren Bue Salmon har slaktet ut fisk og er godt fornøyd.

Publisert Sist oppdatert

– Den 30. april 2024 feirer Bue sin første slakting med solid 95 % superior-andel og en gjennomsnittlig slaktevekt på over 4 kilo etter en produksjonssyklus på 10 måneder.

Det skriver de i en pressemelding. 

Siden første utsett av fisk i mai 2022, har Bue jobbet systematisk med å utvikle anlegget og levere på selskapets postsmoltstrategi. 

– I dag nådde selskapet en ny milepæl med slakt av 90 tonn matfisk, forteller de. 

95 % superiorandel

Bue har etablert partnerskap med oppdrettere i sjø, og leverte gjennom første og andre batch postsmolt til henholdsvis Mowi, Bremnes Seashore og Flokenes Fiskefarm. 

Tredje batch utgjorde fisk på 100 gram, som ble satt ut i juni 2023, og slaktet 30. juni 2024, med en gjennomsnittlig slaktevekt på over 4 kilo og 95 % superiorandel, med jevn størrelsesfordeling. 

Største individ målte over 8 kg, og dødelighet siden innsett har vært på ca. 2 %. 

Totalt skal det slaktes ca. 600 tonn før sommeren.

– Dette er en stor dag for selskapet og viser at vi er på rett vei, både når det gjelder fiskehelse, teknologi og lønnsomhet. Vi har mange spennende prosesser på gang for utviklingen av selskapet videre, og beviset vi har fått i dag er en enormt viktig milepæl, sier daglig leder i Bue Salmon, Knut Eikeland

I øyriket Bulandet har tidligere Bulandet Miljøfisk, nå Bue Salmon sin aktivitet. Nå ønsker de å ekspandere.

Vil bygge større

Bue Salmon er et havbruksselskap med storsatsing på landbaserte anlegg for oppdrett av laks. 

Selskapet ble etablert i 2015 og har i dag 15 ansatte fordelt på hovedkontoret i Florø, avdelingskontoret i Leirvik i Hyllestad og Bergen. 

Selskapet produserer laks på sitt pilotanlegg på Bulandet i Askvoll. 

Pilotanlegget har en kapasitet på 1.400 tonn postsmolt og matfisk, med tillatelse til å produsere 5.500 tonn totalt i Bulandet. 

Nå vil Bue skalere opp lokaliteten i Bulandet, samt bygge et vesentlig større landbasert matfiskanlegg på Lutelandet. 

– Bue satser med denne utbyggingen på å bli et ledende selskap for landbasert akvakultur, med en samlet årlig produksjon på sikt på rundt 50–60 000 tonn, forteller de.