Jostein Leiro er Norges ambassadør til Chile. Han kastet glans over feiringen

NIVA feiret 15 år i Chile med å opprette forskningsstiftelse

NIVA Chile markerte nylig sitt jubileum med tilstedeværelse i verdens nest største laksenasjon.

Publisert

Selskapet inviterte fredag forrige uke både nasjonale og internasjonale aktører, lokale myndigheter og Norges ambassadør til Chile, Jostein Leiro, for å markereS de første 15 år.

- NIVA Chile ble etablert i 2008 i Puerto Varas av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) for å yte spesialisert forskning og rådgivning til lakseprodusenter i Chile. For tiden utfører NIVA Chile et bredt spekter av studier og tjenester fokusert på evaluering av vannkvalitet for akvakulturproduksjon, fiskevelferd og bærekraftig bruk av vannressurser. Dette forteller forskningsdirektør i NIVA, Åse Åtland som bodde i Chile og var ansvarlig for etableringen av selskapet i 2008.

NIVA Chile har seks ansatte som ifølge den norske forskingssjefen alle har høy kompetanse på vannkvalitet og fiskevelferd på akvakultur, samt miljøovervåking av vannressurser.

NIVA Chile flyttet i 2020 inn i nybygde lokaler like utenfor Puerto Varas sør i Chile. Infrastrukturen inkluderer både kontorer og et vannkvalitetslaboratorium, og var et stort framskritt for å videreutvikle selskapet.

Kontorene til NIVA Chile ved Puerto Varas.

Åtland sier at gjennom å kombinere forskning, overvåking, evaluering, problemløsning og rådgivningstjenester på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå, har NIVA Chiles tjenester som mål å forbedre produktiviteten og konkurranseevnen innen akvakultur, samtidig som de reduserer p3åvirkningen på miljøet.

NIVA Chile har i de 15 årene de har vært til stede i Chile deltatt i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter finansiert av offentlige og private midler. Tematikken omfatter vannkvalitet, vannbehandling, fiskevelferd og også forskning pånye akvakulturarter, sistnevnte i samarbeid med vårt datterselskap Akvaplan-niva.

- NIVA Chile har også i denne tiden også utgitt bok om vannkvalitet og, smoltproduksjon samt temahefte om vannkvalitet i RAS. I tillegg har man flere ganger arrangert seminarer og workshops for havbruksnæringen og myndighetene, sier Åtland.

Åse Åtland intervjuet av SalmonExpert (på engelsk)

Lanserte forskningsstiftelse

Under seminaret knyttet til 15-års-feiringen kunne daglig leder i NIVA Chile, Patricio Feest kunngjøre opprettelsen av «Fundación NIVA Chile» i Puerto Varas.

Det er en stiftelse som er opprettet for å utnytte virkemiddelapparatet i Chile til ytterligere FoU både innenfor akvakultur og vannkvalitet generelt.

Stiftelsens visjon er å bidra til å skape vitenskapelig og teknologisk kunnskap som gjør det mulig å foreslå løsninger på vannproblemer for å fremme bærekraftig utvikling av samfunn og industrier som er avhengige av akvatiske økosystemer.

Stiftelsens oppgave er å fremme utviklingen av ny vitenskapelig kapasitet på nasjonal og internasjonal skala, gjennom forskning og utvikling av nye teknologier for bærekraftig vannbruk og bevaring av akvatiske økosystemer.

Mange hadde møtt opp for å feire NIVA Chiles 15-års-jubileum.

Ifølge Feest bestemte de seg for å opprette stiftelsen i september i fjor med mål om å være en sentral aktør innenfor vannforskning i Los Lagos-regionen.

- Det vi har oppnådd av vannkvalitet sammen med lakseoppdrettsnæringen i løpet av disse 15 årene, kan vi overføre til andre bransjer. Stiftelsen vil være en organisasjon innenfor NIVA-gruppen, med fokus på forskning og utvikling, verdiskaping og anvendt forskning, ikke bare til havbruksnæringen, men også fokusert på vannressurser som er tverrgående for alle industrier og aktiviteter i regionen og Chile generelt, sa Feest til Salmonexpert.

I løpet av den første fasen av dette prosjektet som vil pågå de to første årene, vil stiftelsen fokusere på miljø og bærekraft knyttet til vann

- Vi skal jobbe mye med RAS, som er en teknologi som har flere utfordringer og hvor det kreves mer FoU. Vi vil også fokusere på økotoksikologi, hydrologi og miljøovervåking av urbane våtmarker. Chile har stor viktige innsjøer som utsettes for press både på grunn av klimaendringer samt påvirkning fra fra akvakultur, annen industri og en ikke minst økende befolkning – her ønsker vi å bidra i større grad til å sikre disse økosystemene framover med mulighetene som den nye forskningsstiftelsen gir, sier Åtland.