Consto og Grieg Seafood Finnmark har signert kontrakt om bygging av et smoltanlegg i Lebesby kommune i Finnmark.
Consto og Grieg Seafood Finnmark har signert kontrakt om bygging av et smoltanlegg i Lebesby kommune i Finnmark.

Disse skal bygge smoltanlegg for Grieg Seafood

Consto og Grieg Seafood Finnmark har signert kontrakt om bygging av et smoltanlegg i Lebesby kommune i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Consto har fått totalentreprisen på prosjektet og vil ha ansvaret for den byggetekniske leveransen samt koordinering av alle utførende faggrupper. Inkludert i oppdraget er bygging av en kai i tilknytning til det nye anlegget. 

I prosjektet skal Consto samarbeide med Pure Salmon Technology, som har fått ansvaret for det prosesstekniske anlegget.

- Vi er oppriktig takknemlig for at Grieg Seafood har valgt oss som samarbeidspartner i dette spennende og fremtidsrettede prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid med Grieg Seafood og Pure Salmon Technology, sier prosjekteier og daglig leder i Consto anlegg Nord, Fredrik Alver Okkenhaug i en pressemelding. 

Han mener prosjektet passer godt inn deres portefølje.

- Fra andre liknende prosjekter har vi opparbeidet oss erfaring og kunnskap som vi vil nyttiggjøre oss av, og vårt dedikerte team har allerede startet planlegging og detaljprosjektering med full innsats, legger Okkenhaug til. 

Konsernet Consto:

  • Er et bygg- og anleggskonsern med virksomhet på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. 
  • Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. 
  • Konsernet har mer enn 1000 ansatte i Norge og Sverige og har hovedkontor i Tromsø.

Anlegget vil bestå av to postsmoltmoduler, hver modul med en kapasitet på 8000 kg utfôring per dag og et karvolum på 9200 m³. De to postsmoltmodulene vil motta fisk fra Grieg Seafoods eksisterende anlegg på Adamselv, der smolten vil vokse fra ca. 100 gram til ca. 1000 gram. Prosjektet har en byggetid på to år med planlagt utsetting av den første postsmolten i sjøen i 2026.

Satser innenfor landbasert oppdrett

For Constos del mener de at dette er et strategisk riktig prosjekt.

- Det er med stor entusiasme vi kunngjør denne betydningsfulle milepælen i vår satsing innen industri og landbasert oppdrett. Prosjektet vil bidra til å styrke vår posisjon ytterligere innenfor dette segmentet, sier Tor Oskar Rydheim, leder for industrisatsingen til Consto-konsernet.

Selskapet har gjennomført flere store industriprosjekter de siste årene, og dette samarbeidet med Grieg Seafood påpeker de markerer en naturlig fortsettelse av den pågående satsingen innen industrisegmentet.

- Vi ønsker å rette en spesiell takk til Grieg Seafood for den tilliten de har vist oss ved å velge Consto som deres samarbeidspartner, sier Tor Oskar Rydheim, og legger til:

- Vi har en målsetting om kontinuerlig å investere i kompetanse og innovative løsninger for å sikre at prosjektet blir vellykket, og det vil bidra til at vi ytterligere styrker vår posisjon, avslutter han.

Når det nye anlegget står ferdig, vil det årlig bli produsert inntil 3000 tonn postsmolt. Det nye anlegget skal bygges i tilknytning til det eksisterende smoltanlegget som Grieg Seafood har på Adamselv.

Byggestart er satt til april 2024, og byggetiden er på to år.